"Iga organisatsioon vajab teatud aja tagant juhi vahetust ja ma ei näe mingit traagikat, kui Edgar Savisaare asemel juhib erakonda keegi teine erakonna liige. Juhi vahetus peaks eelkõige toimuma visioonide ja ideede tasandil, mitte aga ilus-kole, terve-haige või oskab-ei oska vene keelt tasemel," rääkis Sams.

"Kui erakonnas on olemas arvamus, et vajatakse uut juhti, siis on minu arvates loomulik, et erakonna liikmed esitavad mitmeid kandidaate, mitte ei toimu 3-4 inimese vahel „tagatoa otsus“ uue juhi nimetamisel, millele erakonna liikmetel palutakse tempel lüüa," lisas Sams.

Edasi peaks tema arvates toimuma mitte ajakirjanduslik välivõitlus, vaid erakonna liikmetele oma seisukohtade ja ideede tutvustamine erakonna kui organisatsiooni arengust, oma prioriteetide ja rõhuasetuste tutvustamine erinevates poliitikates, oma strateegiast erakonna poliitikate realiseerimiseks läbi võimu teostamise valitsuskoalitsioonis ning väga selgete seisukohtade võtmist küsimustes, mis puudutavad teatud lepinguid, seaduseid või kriminaalõiguslike ja eetilisi küsimusi.

"Lõpuks peaks olema kõigi erakonna liikmete ja osakondade eesmärk see, et peale esimehe valimisi on erakond nii sisemiselt tugevam kui ka võimeline osalema koalitsioonides erakonna poliitikate teostamiseks," lisas partei liige.

Esitatud kandidaate ja teisi partei juhi kohale pakutud inimesi kommenteeris Sams järgnevalt:

Jüri Ratas - suure poliitilise kogemusega, väga tugev kohaliku omavalitsuse teemadel, oluliseks pean eetilisust ja kristlikku maailmavaadet.

Mailis Reps - mitmekordne ministrikogemus, empaatia sotsiaalsetes küsimustes, tugev haridus- ja teaduspoliitikas,

Olga Ivanova - tugev kogukondade lõimumispoliitikas, poliitiline kogemus veel ehk väike, kuid oluline on kuulda venekeelse kogukonna seisukohti erakonna poliitikate suhtes.

Jaanus Karilaid – Tugev riigihalduse ja omavalitsuste küsimustes, regionaalküsimustes ja riigikaitses. Selged seisukohad erakonna kui organisatsiooni arengust.

Edgar Savisaar - väga kogenud poliitik, minu hinnangul erakonnal 1/3 kohtadest riigikogus ja Tallinna volikogus tema nime tõttu. Tema asemel oleksin taandunud erakonna juhtimisest peale erakonnasisese kompromisskandidaadi leidmist. Aga kuna jätkab kandidaadina, siis ootaks väga selget strateegiat kuidas erakond oma poliitikaid suudab realiseerida. Opositsioonis olles pole võimalik midagi ellu viia.

Kadri Simson – Suurte kogemustega poliitik, pädev väga laias poliitikate diapasoonis. Tema senine poliitiline karjäär on toimunud suuresti Savisaare loodud kasvuhoone tingimustes. Praeguses esimehe kampaanias ei ole kuulnud ühtegi uut visiooni peale loosungite. Soovitaks vähem intriige ja spinnimist kamapaanias.

Yana Toom – Poliitikuna julge, otsekohene, omab peavoolust erinevaid seisukohti. Erakonna esimeheks ehk liiga reljeefne.

Kes on Imre Sams?

Enda isikust rääkides jäi Sams aga kidakeelseks ja teatab, et tema personaalküsimus pole siinkohal üldse oluline, sest erakonna juhtorganitesse saab kandidaate esitada iga erekonna liige.

"Erakonnaga olen seotud lihtsalt niipalju, et olen selle liige. Tegutsen põllumajanduse hobuste tõuaretusega," teatas Sams vaid lühidalt.

Avalike andmete kohaselt on Sams Tori Hobusekasvanduse OÜ juhataja, mistõttu figureerib tema nimi mitmetes hobuste-teemalistes artiklites.

Mõnevõrra huvitav on aga mullu Äripäeva kirjutatud artikkel, milles Sams viis põllumajandusministri ja enda hobusekasvanduse tüli õiguskaitseorganiteni. Nimelt kirjutab leht, et tunamullu aprillis saatis Tori Hobusekasvanduse juhataja Imre Sams kirja riigiprokuratuuri: "Soovin teatada kuriteokahtlusest, mis seisneb pistise küsimises ja vahendamises ning mõjuvõimuga kauplemises. Asjaga on seotud vähemalt üks valitsuse liige ning tõenäoliselt ka kõrgemad ametnikud."

Leht kirjutas, et küllap olid seal kõne all aasta varem aset leidnud sündmused, millesse on segatud kolm osapoolt: hobusekasvatajad Imre Sams, kodanikuühenduse Parem Eesti esimees Maario Laas ning põllumajandusministeerium eesotsas Helir-Valdor Seederiga.

Asja keskmeks on Pärnumaal asuv Tori Hobusekasvandus ja selle juurde kuuluv 915 hektarit maad. Neid valdusi rendib Sams riigilt 1997. aastast peale ning tema lepingud riigiga kehtivad aastani 2029. Kokkuleppe järgi võib rentnik raiuda ja müüa sealset metsa, vastukaaluks aretab ta Tori tõugu hobuseid.

1971. aastal sündinud Sams kuulub Keskerakonda alates 1999. aasta märtsist. Sams kuulub ka erinevatesse hobukasvatuse ja matkamisega seotud ühingute ja liitude juhtkonda.