Lahing Hellenurme pärast algas juba varavalges, kui üksused üritasid "vaenlastest" puhastada nende kontrolli all olevaid hooneid. Kuna "vaenlane" osutas ägedat vastupanu, siis kujunes võitlus eriti ägedaks.

Hellenurme linnalahing toimus Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna õppuse SIBUL 2015 raames. SIBUL2015 on Kaitseliidu taktikalise tasandi suurõppus, kuhu olid kaasatud Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevad, Küberkaitseüksus ja 2. jalaväebrigaad.