38 Riigikogu liikme algatatud kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu eesmärk on täpsustada kooseluseadusest tekkivate õiguste ja kohustuste täitmise korda ning rakendumise võimalikkust. Rakendusseadus tagab kooseluseaduse täitmise selguse ja terminoloogilise ühtsuse.

Kooseluseadus reguleerib sooneutraalse kooselulepingu sõlmimist. Eelnõuga sätestatakse kooselulepingu sõlmimise ja lõpetamisega seotud menetlusreeglid ning määratakse registreeritud elukaaslase positsioon õiguskorras. Abieluvararegistri nimetus muutub eelnõu kohaselt varasuheteregistriks. Samuti annab eelnõu registreeritud elukaaslastele võimaluse loobuda kohtus oma elukaaslase vastu tunnistuse andmisest.