Tartu maakohtule teatasid apellatsiooniõiguse kasutamise soovist ​süüdistatava kaitsja vandeadvokaadi abi Mihkel Gaver, Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kaire Hänilene, kannatanute esindaja vandeadvokaat Margo Normann ja tsiviilkostja esindaja vandeadvokaadi abi Birgit Sisask.

Kohus teeb tervikotsuse 11. novembriks ning pärast seda saab 15 päeva jooksul esitada sisulise apellatsiooni, ütles Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm ERR-i uudisteportaalile.

„Prokurörina olen maakohtu süüdimõistva kohtuotsuse ning süüdistatavale mõistetud karistusega rahul, kuid esitasin teate apellatsiooniõiguse kasutamise kohta seetõttu, et kohtuotsuse resolutiivosa kohaselt otsustas kohus tagastada õpetaja tapmiseks kasutatud relva selle omanikule, so süüdistatava isale. Ma ei pea seda õigeks ja leian, et valedesse kätesse sattunud ja inimese tapmiseks kasutatud relv tulnuks konfiskeerida,“ kommenteeris Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kaire Hänilene prokuratuuri teatel.

Kuna prokurör taotles kohtuvaidluste käigus tulirelva kui kuriteo toimepanemise vahendi konfiskeerimist, esitas prokurör apellatsiooniteate, et tutvuda kohtuotsuse motiividega tulirelva tagastamise osas ja otsustada siis lõplikult edasikaebe küsimus.

Kohtuotsus

Tartu maakohus tunnistas 20. oktoobril 16-aastase noormehe süüdi Viljandi Paalalinna kooli õpetaja tapmises ning tulirelva ja padrunite ebaseaduslikus käitlemises. Kohus mõistis süüdistatavale üheksa-aastase vangistuse.

Kohus määras 16-aastasele Vahurile liitkaristusena üheksa aastat vanglakaristust, millest tal on veel jäänud ära kanda kaheksa aastat.

Kohus rahuldas ka kannatanute tsiviilhagi osaliselt, mõistes süüdimõistetult ja tema isalt tsiviilkostjana välja kokku 10 000 eurot.

Menetluskulude katteks peab süüdistatava seaduslik esindaja tasuma 11 791 eurot.

Kohtuliku uurimimise tulemusena leidis kinnitust, et mullu 27. oktoobri hommikul võttis toona 15-aastane Vahur oma elukohast vanemate toast relvakapi võtme ja avas samas toas oleva relvakapi, kust võttis relvaluba omamata isale kuuluva revolvri ja üheksa padrunit. Ta toimetas need enda koolikotis kooli, kus kandis kaasas relva ja padrunit ning kasutas klassiruumis relva ja tulistas korduvalt õpetajat.

Lõuna ringkonnaprokuratuur teatas veebruaris, et siis jõudis nendeni Viljandi koolitulistamises kahtlustatava noormehe tervisliku seisundi hindamiseks tehtud ekspertiisi vastus. Ekspertiisi läbi viinud eksperdid on arvamusel, et kahtlustatava tervislik seisund võimaldas tal oma tegudest aru saada ehk noormees oli süüdiv.