Saate "Olukorrast riigis" juht ja Eesti Ekspressi peatoimetaja Allar Tankler väljendas selle uudise peale Facebookis hämmingut Allikmaa argumendi üle, et kanepi pooldajatele ei või sõna anda, sest kanep on seadusega keelatud.

„Minu jaoks jäävad mõned asjad selgusetuks. Kas siis, kui on algatatud seaduse muutmise eelnõu, näiteks lastetoetuste tõstmiseks, kas siis sellest võib ERRis rääkida? Või peab ära ootama seaduse vastuvõtmise ja avaldamise Riigi Teatajas? Kas kehtiva seaduse puhul peaks piirduma selle ette lugemisega, või võib tsiteerida ka kommentaare seletuskirjast? Kuidas käituda teemade puhul, mis on seadusandja poolt reguleerimata? Neid muidugi pole õnneks enam palju,“ kirjutas Tankler Facebookis.

Ta ütles Delfile, et ta ise ei ole seda infokirja saanud, ilmselt seetõttu, et pole ERRi koosseisuline töötaja. Seega ei tunne ta, et tema töösse saatejuhina oleks otseselt sekkutud.

Ent Margus Allikmaa soovitusest lähtuda ei pea ta võimalikuks, kuna debatt jätkub ja ka "Olukorrast riigis" ei saa sellest ilmselt ka tulevikus üle ega ümber.

"Ma arvan, et tõenäoliselt see debatt kestab edasi ja saab jätkuma veel aastaid. Kindlasti me peame selle teema juurde tagasi tulema. Meil on arvamussaade, kus me püüame argumenteerida ja arvamust avaldada, selge on see, et me ei saa hakata avaldama seisukohti, millesse me ise ei usu. Nii nagu ka varem oleme teinud, püüame lähtuda oma arvamustes ja ka selles arutelus ka vastuargumentidest ja ka nende üle arutada," ütles Tankler.

Vastuargumendid kanepi legaliseerimisele on Allar Tankleri sõnul väga tõsised, samas on väga tõsised ka pooltargumendid.

"Mina olen neid argumente arvesse võttes jõudnud tulemuseni, et kokkuvõttes toetan reguleeritud kujul legaliseerimist, aga argumendid on kindlasti tugevad mõlemalt poolt," nentis ta.

Eile üritas Delfi ERRi töötajatele saadetud kirja kohta kommentaari paluda ka Margus Allikmaalt endalt, kuid ta jäi kättesaamatuks ja teatas pärast uudise avaldamist, et oli hõivatud. "Nüüd avaldasite oma loo ära ja ega ma midagi lisada ei soovigi. Kõik on kirjas," kirjutas Allikmaa lühidalt.

Kuidas jõuti soovituseni kanepi pooldajaid eirata

Kui lähtuda ERRi infokoosoleku memost, saigi arutlus juhtide koosolekul alguse sellest, et eetikanõunik Tarmu Tammerk tõi välja vastukaja "Olukorrast riigis" seisukohavõttudele.

"Kanepi legaliseerimine on ajakirjanduse tasakaalustatuse seisukohalt uus teema, mõlemad huvigrupid on väga tähelepanelikud ning jälgivad, kuidas saatejuhid teemat käsitlevad. Näiteks 18.10 R2 „Olukorrast riigis” kohta küsiti, miks mõlemad saatejuhid esinevad kanepi legaliseerimist toetavalt," ütles Tammerk koosolekul.

Juhatuse esimees Margus Allikmaa läks kraadi võrra kategoorilisemaks: "ERR peaks välistama igasuguse kanepi legaliseerimise pooldamise. Kutsun üles ignoreerima kanepi pooldajaid! Kanep on Eestis seadusega keelatud ja ERR-i väärtustest lähtuvalt ei tohiks me aidata kaasa neile, kes moel või teisel ütlevad, et oma tervise rikkumine on mõistlik ja seda tuleks seaduste leevendamisega soodustada."

"Teatud juhtudel on ka debatid omal kohal, kuid nn sohvaintervjuud võiksid ära jääda," pehmendas eetikanõunik Tarmu Tammerk.