"Viimasel ajal on juhtunud mitmeid tõsiste tagajärgedega liiklusõnnetusi, mille põhjustajaks on olnud joobes juhid. Sellised rängad surma või raskete vigastustega lõppevad õnnetused riivavad oluliselt ühiskonna õiglustunnet. Seetõttu on meie esimene ettepanek on, et kui kriminaalses joobes olev juht põhjustab raske liiklusõnnetuse, mis lõppeb tõsiste kehavigastuste või inimese surmaga, siis tuleb selle eest karistusmäära tõsta," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

2014. aastal mõisteti raske liiklusõnnetuse põhjustamises süüdi 28 inimest, neist 19 olid joobes. Tingimisi vangistusega karistati 22 isikut.

Samuti on plaanis karmistada karistust korduva kriminaalses joobes juhtimise eest ning sätestada korduvatele rikkujatele kohustuslik šokivangistus.

"Elu on näidanud, et tingimisi vangistused ja üldkasulik töö toimivad vaid n.ö korralikemate inimeste peal, korduvad roolijoodikud panevad aga neid tegusid toime ikka ja jälle. Seega ei tohi sellise käitumise korral enam kergema karistusega pääseda," rääkis Reinsalu.

Lisakaristusena tahab justiitsministeerium näha ette kriminaalses joobes sõidukijuhtimise eest kohustusliku juhtimisõiguse äravõtmise vähemalt 3 kuuks. Samaaegselt võiks ette näha ka võimaluse juhtimisõiguse säilitamiseks tingimusel, et isik paigaldab enda sõidukile alkoluku.

Viimane ettepanek puudutab eelkõige neid isikuid, kellele sõiduki juhtimine on eluliselt oluline, näiteks seotud nende sissetulekuga.

Uue väärteokoosseisuna soovib justiitsministeerium sätestada ka kaassõitja vastutuse, kui ta on teadlik juhi joobeseisundist.

"Samas on selge, et ainuüksi karistuste karmistamisest ei piisa. See tuli välja ka suve alguses avaldatud uuringust. Senisest oluliselt rohkem tuleb panustada ka ennetustöösse, mistõttu pakkusimegi välja, et tuleb välja arendada ja rakendada joobes juhtide mõjutusprogramm, mis on eelkõige suunatud noortele ja retsidiivsetele roolijoodikutele," selgitas minister.

Ennetava meetmena võiks saata kriminaalses joobes vahele jäänud sõidukijuhtidele kord aastas hoiatav meeldetuletus, et uuesti vahelejäämisel ootab neid šokivangistus.

Lisaks on mõte võtta mõjutusvahendina kohtuotsust ootavalt kriminaalses joobes isikult ära autovõtmed või sõiduki registreerimisnumber, et takistada teda enne karistuse jõustumist uuesti joobes rooli istumast.