Eesti Päevaleht kirjutas 29. septembril, et viiendat korda riigikogusse valitud Mihhail Stalnuhhinil pole endal juhiluba ning kuluhüvitiste eest on ta sisuliselt soetanud auto enda pojale ja praeguse ametisoleku ajal maksab ka naise liisingu arveid.

Leht kirjutas näiteks toona, et ligi 1000-eurosest hüvitisest kulus tänavu Stalnuhhinil enamik just naise Honda liisingule ning et artikli ilmumise ajaks oli talle hüvitatud viimati augustikuu liisinguarve summas 849 eurot.

29. septembril ilmunud artiklile küsis Päevaleht Stalnuhhinilt riigikogu ees videosse kommentaari nädal enne loo ilmumist ehk 22. septembril. Seega oli Stalnuhhin vähemalt sellest kuupäevast saadik teadlik, et ajakirjandus tunneb tema kuluhüvitiste vastu huvi ning kavatseb sellest kirjutada.

Vaata videot Stalnuhhini kommentaarist 22. septembril riigikogu ees:


Kas oli see lootus, et ajakirjandus unustab teema (kuna samal päeval puhkes ka nn Edgar Savisaare altkäemaksuskandaal) või on tegemist saadiku ükskõiksusega nimetatud teemasse, kuid Stalnuhhin esitas külma kõhuga üks päev enne artikli ilmumist ehk 28. septembril riigikogule hüvitamiseks uue liisinguarve.

Delfi teabenõudele vastates ütles riigikogu pressiesindaja Urmas Seaver, et Mihhail Stalnuhhin esitas kantseleile 28. septembril hüvitamiseks autoliisingu arve ja neli bussipiletit.

"Kantselei küsis Mihhail Stalnuhhinilt täiendavalt üle autoliisingu makse seotuse saadiku tööga. Mihhail Stalnuhhin kinnitas, et tal on seda autot vaja seoses saadiku tööga ning et teda sõidutatakse selle autoga tööga seotud üritustele," teatas Seaver Delfile ja lisas, et bussipiletid on samuti seotud saadiku tööle tuleku ja minekuga.

Kantselei hüvitab nüüd Mihhail Stalnuhhinile autoliisingut summas 450 eurot ning on juba hüvitanud bussipiletid summas 24,10 eurot.

Pärast 29. septembrit ehk peale loo ilmumist pole Stalnuhhin tänase kuupäeva seisuga (22. oktoober) ühtegi sõidukuludega seotud tšekki esitanud. Samas on saadikutel võimalus esitada kulutšekke kolmekuulise viitega ehk näiteks oktoobrikuu liisinguarve võib Stalnuhhin esitada hiljemalt kolm kuud peale arve väljastamist.

Vaata ka tabelit, mis näitab, kui palju Stalnuhhin on viimaste aastate jooksul sõidukuludeks maksumaksja raha kulutanud.

Riigikogu juhatus seadis hiljuti, peale Stalnuhhini juhtumi avalikuks tulekut saadikute autoliisingute hüvitamise ülempiiriks 450 eurot kuus, mis on keskmine summast, mida saadikud igakuiseks liisingute hüvitamiseks küsivad.

Uute nõuete kohaselt peab saadik esitama koos hüvitamiseks mõeldud sõiduki liisingukulu dokumendiga ka kehtivat juhtimisõigust tõendava dokumendi koopia. Juhtimisõiguse puudumise korral tuleb saadikul esitada kirjalik põhjendus liisingu tööga seotuse kohta.

Samuti täiendas juhatus kuluhüvitiste korda sättega, et kahtluse korral võib riigikogu kantselei pöörduda fraktsiooni poole, et saada kinnitust, kas saadik kasutab liisitud autot tööks. Fraktsiooni mittekuuluva liikme korral otsustab ja kinnitab kulu seotuse riigikogu liikme tööga riigikogu juhatus.

Otsuse kohaselt hakkavad uued nõuded kehtima 1. novembrist 2015.

Riigikogu liikmele hüvitatakse kuludokumentide alusel tema tööga seotud kulutused kuni 30% ulatuses riigikogu lihtliikme ametipalgast ehk kuni 1033 eurot kuus. Riigikogu liikmel on õigus teha hüvitise piirmäärast suuremaid kulutusi sama kalendriaasta kulu tekkimisele eelnenud kuude arvel, välja arvatud sõiduki liisingukulud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid