Edgar Savisaarele toetust avaldanud Toom selgitas, et üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks oli Simsoni toetamisest meediast kuulnud Narva keskerakondlaste rahulolematus piirkonna juhatuse otsusega toetada Simsonit.

"Vaatamata erakonnas välja kujunenud heale tavale ei pidanud piirkonna juhatus vajalikuks informeerida mind koosoleku päevakorrast. Ei kutsutud osalema arutelus Keskerakonna noortekogu juhti, kes vastavalt erakonna põhikirjale samuti kuulub juhatusse - eirates asjaolu, et noorte organisatsiooni kuulub Narvas üle 100 inimese. Veelgi hullem, aimates noortekogu liikmete meeleolusid, koosolek katkestati ning talle öeldi, et nüüd ta peaks lahkuma, kuna olulised asjad, mis tema osavõttu vajasid, on juba otsustatud," kommenteeris Toom.

Selle tulemusena kujunes välja olukord, kus Narva piirkonna juhatuse otsus jätab pigem vandenõu, kui juhtorgani kaalutletud otsuse muljet, seda aga ükski tõsiseltvõetav erakond endale lubada ei saa. Olenemata sellest, kellest saab kongressil Keskerakonna esimees, tuleb käituda väärikalt ning ma usun, et tõe väljaselgitamine on kasuks nii mõlemale esimehe kandidaadile, kui erakonnale tervikuna.
Keskerakonna Narva piirkonna esimees on Andrus Tamm. Kuraatori ametinimetust Keskerakonna põhikiri ei tunne. Toom selgitas, et igal piirkonnal on erakonna juhatuse liikmest kuraator, kes hoiab sidet piirkonna ja erakonna vahel. Tema piirkondadeks on Narva, Kohtla-Järve ja Ida-Viru piirkonnad.

Eile saatis Savisaar Keskerakonna siselisti kirja, milles käsitles samuti Narvas toimunut. "Jah, olen kuulnud, et Narva piirkonna esimehele pakuti Simsoni nimetamise eest vastu kohta Tallinnas, Keskerakonna juhatuses. Samuti, et see on Stalnuhhini kättemaks Yana Toomi Ida-Virumaa esinumbriks panemise eest. Ei pea kumbagi usutavaks, kuid sel pole ka tähtsust," kirjutas Savisaar.

Toom kandideeris 2011. aasta riigikogu valimistel Tallinnas, aga selle aasta valimistel suunati ta Ida-Virumaale. Kas just seetõttu, aga Narva populaarseima keskerakondlase Mihhail Stalnuhhini häältesaak langes sel aastal eelmise valimistega võrreldes üle poole. Toom sai isegi Stalnuhhini kodukoht Narvas temast poole rohkem hääli.

Ka Kohtla-Järve linn on Keskerakonna struktuuris eraldi piirkond. Nemad jätsid erakonna esimehe valimistel otsad lahtiseks ja teatasid, et toetavad nii Savisaart kui Simsonit. Kohtla-Järve mõjukas keskerakondlane Valeri Korb kaotas nendel riigikogu valimistel lausa kaks kolmandikku oma häältest. Ka Kohtla-Järvel oli Toom Korbist populaarsem.

Ida-Viru ajalehe Põhjarannik peatoimetaja Erik Gamzajev selgitas eilses lehes, miks eelistas Narva Simsonit Savisaarele.

Nii Narva kui Kohtla-Järve piirkonna keskerakondlased tulevad suurepäraselt toime, sõltumata sellest, mida arvavad nendest parteijuht ja peakontor. Nad on ligemale paarikümne aastaga neis linnades nii kindlalt võimule barrikadeerunud, et võivad aeg-ajalt sellist isepäisust lubada.

Narva ja Kohtla-Järve piirkond on samal ajal ontlikult tasunud omalaadset frantsiisimaksu Keskerakonna nime ja lipu kasutamise eest sel moel, et on riigikogu valimistel taganud Ida-Virumaal Keskerakonnale stabiilselt 55-60 protsenti häältest, hoolimata sellest, et mittekodanikud hääletada ei saa.

See on olnud vastastikku kasulik tehing. Keskerakonna juhtfiguurid ei ole Narvas ja Kohtla-Järvel toimuvasse eriti sekkunud, samas pole neil piirkondadel ka riigis pikalt opositsioonis olevalt koduerakonnalt suurt midagi soovida. Valimiskampaaniateks vajalik ressurss on kohapealt ise varutud.

Kui otsida Narva keskerakondlaste Simsoni avangu puhul ridade vahelt ka mingeid muid sõnumeid peale ametlikult väljaöeldud mure Edgar Savisaare tervise pärast, siis võib selleks olla signaal eelkõige võimulolevatele erakondadele, et tegu on Keskerakonna praegusest pealiinist mõnevõrra erineva seltskonnaga.

Olles kogenud pikaajalist poliitilist isolatsiooni ja seda, kui visalt on riigi investeeringud jõudnud Narva või Kohtla-Järvele, on praegu paslik aeg selleks, et paista silma väikese eristumiskatsega Savisaare-Keskerakonnast. Edgar Savisaar ja tema lähikond saavad kontrolli all hoida pealinna võimustruktuure, aga mitte Narvat või Kohtla-Järvet. Samas ei ole neil võimalik sealseid liidreid isepäisuse eest ka üle parda heita, sest nemad on suutelised korraldama valimistel seal piirkonnas väga hea tulemuse.