„Selliste õppuste korraldamine annab politseinikele, päästjatele ning ka kooliõpetajale võimaluse harjutada reageerimist erinevatele sündmustele, mis võivad kooliseinte vahel juhtuda. Läbi koolituste ja harjutamise on võimalik meie kõigi valmisolekut tõsta,“ sõnas Ida prefektuuri teabebüroo operatiivteenistuse vanem Alar Karu.


Õppusel osalesid Narva linna haridusasutuste pedagoogid, Narva linna kriisikomisjon, Ida prefektuur, SA Narva Haigla, Häirekeskus, Ida päästekeskus, Eesti Punase Risti Narva selts ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus.