"Prokurörina olen ma rahul sellega, et kohtu arvates leidis kinnitust süüdistatavale esitatud süüdistus ja et kohus asus samuti seisukohale, et tegemist oli ettekavatsetud tapmisega ja et selleks ei andnud põhjust õpetaja oma käitumisega," rääkis Hänilene pärast kohtuistungit ajakirjanikele.

Prokurör lisas, et edasikaebamise osas teeb ta lõpliku otsuse pärast kohtuotsuse motiividega tutvumist. Siis otsustab ka kümneaastast karistust nõudnud prokurör karistuse pikkus eedasikaebamise.

Prokurör rääkis ka, et kohus jõudis täna samuti arusaamisele varasemalt tähelepanu juhitud probleemile, et õpetaja tapnud nooruki kahetsus ei olnud puhtsüdamlik.

"Ka kohus leidis, et kahetuseks ei piisa öelda lause, et "ma kahetsen". Minu seisukoht on samuti, et kahetsus peab nähtuma inimese enda tegudest ja tema käitumises, antud juhul ka mulle näis, et tegemist oli lihtsalt sõnakõlksuga. Ta tegelikult ei mõelnud seda nii," rääkis Hänilene.