Säärased inimesed peavad end teistest paremaks. Ka oma lastest. Eriti kui viimased ei usu seda, mida nemad õigeks peavad.

Peksta oma last, et ta tunnistaks üles oma patud?! Patuta lapsed kasvavad kallistades, mitte pekstes. Lapse ainus patt on soov maailma avastada, end ise otsida ja leida!

Palun, kaitseme lapsi, kes kasvavad pealesunnitud religioosses õhkkonnas! Kaitseme lapsi, kes saades teismeliseks, ei taha enam ema-isaga koos kirikusse minna! Kes ei taha kuulda lugusid ainult ühest pühast raamatust, vaid tahavad avastada ka teisi lugusid, teisi maailmavaateid.

Kaitskem lapsi vaimse vägivalla eest, mis on katnud end religioosse looriga. Usuvabadus peaks algama juba lapseeast!