Vesiloo tunnistati süüdi selles, et ta 24. augusti 2013. aasta hilisõhtul tungis kallale enda elukaaslasele, lõi teda korduvalt kätega vastu pead ja nägu, põhjustades kannatanule valu ja tervisekahjustused. Tulevi sõnul peksis mees teda ajal, mil naine oli rase, ja lootele osaks saanud raskete vigastuste tõttu pidi Tulev lapsest loobuma.

Tulevit esindanud advokaadibüroo teatel analüüsis riigikohus otsuses põhjalikult Vesiloo kaitsja seisukohta, kas kriminaalasjas koostatud ekspertiisiakt vastab seadusest tulenevatele nõuetele ja jõudis järeldusele, et maakohus ja ringkonnakohus on õigesti leidnud, et antud asjas koostatud ekspertiisiakt on lubatud tõend.

Riigikohus pidas vajalikuks täiendavalt lisada, et tõendamist leidnud asjaolud näitavad üheselt, et tegemist oli Vesiloo teadliku ja tahteliselt täielikult kontrollitud ründega. Kannatanul fikseeritud ohtrad vigastused pea erinevates piirkondades ja kätel viitavad selgelt sihipärasele ründetegevusele, mis ei ole vähimalgi määral ühitatav kaitseteesis esitatud somnambuulse käitumise sümptomitega.

Tuvastati seegi, et kogu sündmustik sai alguse juba oluliselt varem ja päeva jooksul süüdistatava ja kannatanu vahel arenenud verbaalne konflikt päädis joobeseisundis Vesiloo füüsilise ründega. Riigikohus tõdes kokkuvõtlikult, et väide somnambulismi-seisundis toime pandud teost on sisutühi kaitsetees.

"Lähisuhtevägivald on Eestis jätkuvalt suur probleem, kuid tänane riigikohtu lahend, mis kinnitas varasema kahe kohtuastme seisukohti, et Rasmus Vesiloo on Triin Tulevi peksmises süüdi, on oluline samm edasi lähisuhtevägivalla vastu võitlemisel," kommenteeris Tulevi kaitsja Maria Mägi-Rohtmets.

"Riigikohtu otsuses on selgelt välja toodud, et tegemist oli joobes Rasmus Vesiloo tahtliku ründega oma raseda elukaaslase vastu ning Rasmuse väited somnabulsimist ei leidnud vähimalgi määral tõendamist."

Üheksakuune tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga

Harju maakohtus otsustas mullu detsembris oma endise elukaaslase peksmises kahtlustatava Vesiloo mõista süüdi ja mõistis mehele tingimisi vangistuse üheksa kuud kolme aasta pikkuse katseajaga.

Tänavu aprillis otsustas ringkonnakohus jätta maakohtu otsuse muutmata. Ringkonnakohus nõustus täielikult maakohtu otsuse põhjenduste ja järeldustega ja leidis, et esitatud apellatsioonid ei anna alust maakohtu otsuse tühistamiseks.

15. juulil otsustas riigikohus võtta menetlusse Rasmus Vesiloo kaitsja vandeadvokaat Aadu Lubergi kassatsioonkaebuse. Täna otsustas riigikohus jätta ringkonnakohtu otsuse muutmata ja kassatsiooni rahuldamata.