Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kalle Pallingu sõnul on tänasel arutelul oluline osa Eesti rändepoliitika tuleviku kavandamisel ja see on hea algus erakondade ülesele debatile.

„Pagulaskriis Euroopas on süvenenud. Valitsuses on kinnitatud sõjapõgenike vastuvõtmise tegevuskava, millele tuginedes peaks riigikogu püüdlema erakondade ülese rändepoliitika poole,“ ütles Palling.

Riigikogu istungil teevad ettekanded Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, siseminister Hanno Pevkur, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja MTÜ Eesti Pagulasabi juhatuse esimees Eero Janson.

Igal riigikogu liikmel on õigus esitada igale ettekandjale üks küsimus. Istungi lõpus on kavas fraktsioonide esindajate sõnavõtud ning vajadusel pikendatakse läbirääkimisi kella 13-lt kuni kella 14-ni.