CNNi Moskva büroo endine juht Jill Dougherty ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute keskuse teadur Riina Kaljurand tutvustasid täna uuringut, mis soovis rohkem teada saada kohalike venelaste meediatarbimisest.

Uuringu käigus räägiti üle 40 kohaliku venekeelse inimesega, nende seas keskkooliõpilaste, ekspertide, poliitikute ja ametnikega. Uuringu ajendiks on maailmas laialt levinud uskumus, et Venemaa suudab oma propagandavõimsusega Balti riikides asuvad kohalikud venekeelsed vähemused üles ässitada.

Dougherty nentis, et kohalikud venekeelsed inimesed on väga mitmekülgse tausta ja maailmavaatega ja ainsaks ühtseks tunnuseks ongi keel. Samuti ei omanud mingit tähtsust, kas inimene oli Eesti kodanik, Vene kodanik või hallipassimees.

Väga oluline on vanus, sest näiteks keskkooliõpilased vaatavad väga vähe telekat, vaid saavad oma info pigem internetist ja sotsiaalmeediast.

Kaljurand rääkis, et paljud kohalikud venelased ei usu tihti mitte midagi ja nende huvi poliitika vastu on vähene. Dougherty lisas, et paljud kohalikud venelased on teatud identiteedikriisis, sest nad ei tunne end päriselt kodus ei Eestis ega Venemaal.

"Üks 70aastane mees ütles, et ta kodu on Eestis, aga kodumaaks on Venemaa," tõi Dougherty näite. Samas tundus talle, et kõik, kes tahtsid Eestist lahkuda, olid seda juba teinud. Peaaegu keegi küsitletutest ei tahtnud püsivalt Venemaale kolida, kuigi seal ajutiselt õppimist või töötamist peeti võimalikuks.

Dougherty leidis Eestis tehtud intervjuude põhjal, et USAs levinud hirm, et Venemaa propaganda suudab kohalikud venelased Eesti riigi vastu üles tõusma ajada, on ebarealistlik ja hindab siinset olukorda valesti.

Kaljurand hoiatas aga, et kui kusagilt väljastpoolt kohalikku vene kogukonda tuleb esialgne säde, siis ei saa siiski välistada konflikti puhkemist. Dougherty sõnul on siinjuures väga oluline Eesti riigi ja eestlaste suhtumine siinsetesse venelastesse.

Dougherty sõnul on Venemaa meedia kohalike venelaste peal mõjumiseks liiga üldine, sest inimesed soovivad kohalike teemade kajastust. Kohalikud venelased pole poliitiliselt seotud Venemaa, vaid Eestiga.

Samas pidid uurijad nentima, et kohalikud venelased ei saanud aru, miks peavad eestlased Venemaad ohtlikuks. Kohalikud venelased selgitavad seda vaid Eesti riigi propagandaga.

Poliitikast on kohalike venelaste jaoks palju olulisem sotsiaalmajanduslik olukord. Paljud venelased olid Dougherty sõnul rahulolematud, et nende elustandard on eestlastega võrreldes madalam ja neile pole avatud samad töövõimalused mis eestlastele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid