Põgenenud mehed on vahistatud narkokuriteo ja varguse kahtlusega. Nad ei kuulu Kama sõnul kõige ohtlikumate vangide hulka, aga neid märgates tuleb teada anda vanglateenistusele või politseile ja mitte proovida nende iseseisvat kinnipidamist.

Kuna vangla välismüüril tehakse parasjagu remonti, siis olid müüri ääres tellingud, mida üksteise otsa ladudes tekkis midagi trepilaadset ja mehed said üle müüri ronida. Eelnevalt olid mehed ise suutnud trellidest jagu saada.

Tallinna vangla on vana ja amortiseerunud, mistõttu Riigi Kinnisvara AS tegeleb parasjagu uue vangla ehitamise ettevalmistustega, praegu käib ehitushange. Uus Tallinna vangla saab valmis 2018. aastal, siis kolitakse vangid sinna ja vana vangla saab kinni panna. Uus vangla ehitatakse selliselt, et vanglast oleks oluliselt raskem põgeneda.

Kuigi senine Tallinna vangla on amortiseerunud, tuleb seda siiski hoida piisavalt töökorras, seni kuni vangid saab uude vanglasse viia.