Õppusel osalesid Euroopa Liidu eriüksuste koostöövõrgustiku ATLAS liikmed ja vaatlejad, õppuse eesmärgiks oli ulatusliku pantvangikriisi lahendamisel läbi harjutada rahvusvaheliste üksuste koostöö ning vahetada taktikalisi kogemusi.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul kindlustab rahvusvaheline koostöö Eesti riigi võimekust reageerida võimalikele terrorismiohtudele igal ajahetkel. „Selleks on vajalik tihe koostöö rahvusvaheliste partneritega ning operatsioonides kokkuharjutamine, et tagada võimekus reageerida ohtudele jõuliselt, kiiresti ja efektiivselt,“ lisas Pevkur.

Erinevad liitlasriikide eriüksused harjutasid õppuse käigus reaalseid tegevusi ja eriüksuste taktikaid, et olla valmis tegutsema koostöös teiste riikide eriüksustega terrorismivastase operatsiooni korral. Õppuse peakorraldaja oli siseministeerium, terrorismivastast õppust juhtis ja viis läbi Kaitsepolitseiamet, taktikalise osa ja eelnevate harjutuste eest vastutas politsei- ja piirivalveamet.

K-Komando juht Hannes Perk tõdes, et eriüksus toimib kõige paremini siis, kui see töötab ühtehoidva meeskonnana. „Õppuse peamine eesmärk oli harjutada erinevate ülesannete täitmist ja koos tegutsemist Eesti oluliste partnerriikide eriüksustega. Oluline osa õppusest oli teiste riikide eriüksuste töö eripärade ja töö stiili ühtlustamine, millega reaalse sündmuse lahendamisel tuleb arvestada,“ sõnas Perk.

Lisaks Eestile osalesid õppusel Läti, Leedu, Poola, Soome, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriikide esindajad. Kokku osales Lõuna-Eesti erinevates piirkondades läbiviidud õppusel ligi 150 inimest. Eesti on ATLAS võrgustikus ja ühisõppustel osalenud juba 2005. aastast, sellise rahvusvahelise haardega sisejulgeolekualane õppus toimus Eestis esmakordselt.

ATLAS koostöövõrgustik asutati 2001. aastal terrorismivastase võitluse ja kuritegevuse vastu võitlemise tõhustamiseks ning oskuste ja praktilise koostöö parandamiseks. Võrgustikku toetab ja rahastab Euroopa Komisjon ja see kuulub Siseasjade direktoraadi peadirektori pädevusse. Tänavune õppus oli ettevalmistuseks Euroopa Liidu eriüksuste suurõppusele, mida siseministeerium soovib 2016. aastal samuti Eestis korraldada.