"1000 sõpra" on väärt projekt, mille kaudu pakutakse üldhariduskoolidele ning lasteaedadele loodus- ja elulähedast õpet ning populariseeritakse keskkonnasõbralikkust üle Eesti. Tegu on uurimusliku avastusõppega – isetegemise kaudu tekitatakse huvi taimede vastu ja väärtustatakse puhast elukeskkonda. Projektis “1000 sõpra” osaleb ligi 1000 rühma üle Eesti. Projektis kasutatakse paindlikult e-õppe võimalusi nii videoõpiku kui iganädalase veebiviktoriini ja blogiraportite näol. Lapsed ei õpi mitte ainult taimede eest hoolitsemist, vaid saavad ka oskuse kasvatada oma söögilauale tervislikke taimi.

Aasta lasteaiaõpetajaks nimetati Tallinna Pallipõnni lasteaia hooliv, pühendunud ja loov õpetaja Karin Kangur, kes töötab erivajadustega lastega. Karin Kanguri tegevusampluaa ei piirdu vaid oma lasteaiaga, ta on töökogemusi jaganud teistele lasteaiaõpetajatele üle Eesti ning juhendanud ka eripedagoogika tudengite praktikat.

Aasta klassijuhataja on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi saksa keele ja matemaatika õpetaja Maive Noodla*. Ettevõtlik ja innovaatiline õpetaja on kujundanud sõbraliku, ühtehoidva klassikollektiivi, kus väärtustatakse üheskoos tegutsemist, peetakse au sees meie kultuuri, tervislikke eluviise
ja sporti.

Aasta klassiõpetajaks tituleeriti Pärnu Kuninga tänava põhikooli mitmekülgne ja loominguline õpetaja Lemme Sulaoja, kes püüab pakkuda igale lapsele eduelamusi ja kelle sisukates ainetundides valitseb alati sõbralik ja töine õhkkond. Õpilased peavad Lemme Sulaoja tunde
kaasahaaravateks, sest õpetaja annab põnevaid praktilisi ülesandeid ja kasutab ohtrasti infotehnoloogia võimalusi.

Aasta põhikooliõpetajaks kuulutati Valga põhikooli ajaloo- ja pärimuskultuuri õpetaja Pille Olesk. Pille on erakordse empaatiavõimega õpetaja, kelle ajaloo- ja pärimuskultuuritunnid on üles ehitatud suurima hoole ja pühendumusega – neid õppeaineid õpilased ootavad ja kiidavad.

Aasta gümnaasiumiõpetaja on Kose gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Kärt Matiisen, kes õpetab väärtustama haridust, arendab läbi ainetunni õpilaste mõtlemis- ja analüüsivõimet, ärgitab neis huvi täppisteaduste vastu, toetab õpilaste püüdlusi ja julgustab loovalt probleeme lahendama.
Kose Gümnaasiumi õpilased on korduvalt valinud ta oma lemmikõpetajaks.

Aasta kutseõppeasutuse õpetajaks tituleeriti Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja Viktor Dremljuga, kes on meisterlike juhendamisoskustega pedagoog. Tema juhendamisel on õppijad saavutanud säravaid tulemusi ja jõudnud ka ülemaailmsetele kutsemeistrivõistlustele WorldSkills.

Aasta õppeasutuse juhiks nimetatud Tartu Kivilinna kooli direktor Karin Lukk on loov, loominguline ja innustav koolijuht, kes suudab panna kogu koolipere tegutsema ühiste eesmärkide nimel. Tänu tema otsustusjulgusele on koolist saanud uuenenud õpikäsitlusega õppeasutus, kus on olulisel
kohal väärtuskasvatus ja oma tegevuse analüüsimine.

Aasta õppejõud on Tartu Ülikooli analüütilise keemia professor Ivo Leito. Ta on fenomenaalselt hea õppejõud, kelle edu põhineb nii jäägitul pühendumusel kui ka süsteemsel teaduslikul lähenemisviisil. Üliõpilased hindavad tema oskust ja kirge keerulisi asju lihtsalt lahti seletada. Ivo loengud on alati interaktiivsed ja neis on võimatu mitte kaasa töötada.

Aasta suunajaks nimetatud Tartu Veeriku Kooli eripedagoog-logopeed Sirje Pormeister on väga palju panustanud erivajadustega õpilaste hariduse arendamisse, kaasava hariduse põhimõtete elluviimisesse ja Eesti õpetajahariduse uuendamisse. Sirje tegevus õpiraskustega õpilaste
toetamisel on aidanud neil jõuda positiivsete tulemusteni õppetöös, säilitada koolirõõmu ja jõuda kooli eduka lõpetamiseni.

Aasta hariduse sõbra tiitli said MTÜ Robootika eestvedajad Heilo Altin ja Ramon Rantsus, kes on robootikapisikuga nakatanud tuhandeid lapsi üle Eesti. Need oma ala tõelised spetsialistid on säravate silmadega noored mehed, kes oskavad oma teadmisi väga hästi edasi anda. MTÜ Robootika tegeleb juba aastaid koolirobootika eestvedamisega ja ühtlasi infotehnoloogia populariseerimisega.

Aasta õppuriteks kuulutati Airon-Johannes Oravas, Silver Mähar ja Kregor Zirk.Prantsuse Lütseumis õppinud ning nüüd Tallinna Reaalkoolis õpinguid jätkav Airon-Johannes Oravas võitis rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil Argentiinas hõbemedali ning pälvis Austrias toimunud Euroopa loodusteaduste olümpiaadilt võistkondliku kuldmedali. Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetanud Silver Mähar oli Prantsusmaal toimunud Euroopa kutsemeisterlikkuse võistlusel EuroSkills 2014 parim veebidisaini erialal ning pälvis pronksmedali multimeedia
meeskonnavõistlusel. Tartu Kivilinna Kooli lõpetanud Kregor Zirk võitis Gruusias toimunud
Euroopa Noorte Olümpia Festivalil 100 m liblikujumises kuldmedali.

Aasta juhendajaks nimetati Margit Tennosaar. Tartu Kutsehariduskeskuses seitse aastat arvutiõpetuse, veebidisaini ja klienditeeninduse õpetajana töötanud Margit Tennosaare juhendamisel on mitmed õpilased võitnud kõrgeid kohti rahvusvahelistel ja Euroopa kutsemeisterlikkuse võistlustel.

Aasta Õpetaja gala eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad noorte heasse käekäiku ja kelle töö on teistele eeskujuks.

Tunnustusürituse eestvedajateks on haridus- ja teadusministeerium, sihtasutus Innove ning Eesti Haridustöötajate Liit.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid