Nääsi sõnul ei ole ta veel otsust kliendiga arutanud, kuid tõenäoliselt kaebab Savisaar selle edasi.

Riigiprokurör Laura Vaik ütles, et riigiprokuratuur ei soovinud Savisaare ametist kõrvaldamist põhjendamatult.

„Kinnitan, et riigiprokuratuur on ametist kõrvaldamise taotlust esitades kaalunud selle toimingu vajalikkust ja põhjendatust. Hindasime tõendeid, kriminaalmenetluse kahjustamise riske, arvestasime kriminaalmenetluses ilmnenud asjaolusid," ütles Vaik.

"Kuriteoepisoodides, milles Edgar Savisaart kahtlustatakse, on tunnistajateks Tallinna linnavalitsuse ametnikud, kes saavad otse või vahendatuna linnapealt korraldusi. Leiame, et tunnistajate mõjutamise vältimiseks on linnapea ametikohalt kõrvaldamine vajalik ja põhjendatud. Õiguskaitseasutusena on meie ülesanne tagada tunnistajatele võimalus mõjutusteta ütluste andmiseks,“ sõnas ta.

Harju maakohtu määrus jõustub viivitamatult, seda on võimalik edasi kaevata kümne tööpäeva jooksul.

Seadus lubab nelja kuu möödumisel kahtlustataval, süüdistataval või tema kaitsjal esitada kohtule taotluse ametist kõrvaldamise põhjendatuse kontrollimiseks.

Kui ametist kõrvaldamise alused ära langevad, on prokuratuuril või eeluurimiskohtunikul võimalik määrus tühistada.

Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele on esitatud kuriteokahtlustus korduvas altkäemaksu võtmises.

Taustaks

Riigiprokurör Laura Vaik taotles Edgar Savisaare ametist kõrvaldamist kohtult eelmisel kolmapäeval.

Delfile teadaolevalt esitas prokuratuur kohtule Savisaare Tallinna linnapea kohalt vabastamiseks kolm peamist põhjendust:

1) Linnapeana jätkates võib Edgar Savisaar mõjutada võimalikke tunnistajad ehk linnavalitsuse ametnikke.

2) Edgar Savisaare linnapeana jätkates võib tekkida oht, et Savisaar hakkab koostama ennast õigustavaid dokumente.

3 )Savisaarel on emotsionaalne side linnavalitsuse ametnikega, mistõttu ei pruugi ametnikud anda tõele vastavaid ütlusi.

Edgar Savisaar kahtlustatakse korduvas altkäemaksu võtmises.

Kahtlustatav või süüdistatav kõrvaldatakse ametist prokuratuuri taotlusel eeluurimiskohtuniku määruse või kohtumääruse alusel, kui ta edasi töötades võib jätkuvalt toime panna kuritegusid; edasitöötamine võib kahjustada kriminaalmenetlust.