1990. aasta 11. oktoobril ajalehes ilmunud intervjuus rääkis Dressen, et rahva seas on küll üldlevinud arvamus, et kogu politsei on korrumpeerunud, kuid tema ei jaga seda arvamust. "Praegu on nii, et kui nähakse tänaval politseinikku, arvatakse kohe, et ta on korrumpeerunud. Päris nii see siiski ei ole. Need, kes tõesti politseitööle kahju toovad, peavad olema üsna kõrges ametis politseiametnikud."

Küsimusele, kui reaalne on, et keegi tema alluvatest on müüdav, vastas Dressen, et see on niisama reaalne kui kõigi teistegi politseiametnike puhul. "Kuid meie ametnike tegevus on veelgi rangema kontrolli all kui politseiametnike tegevus. Ma ei saa öelda, et meil on see täiesti välistatud. Ka meil on selliseid inimesi avastatud, kuid mitte nii massiliselt."

Dresseni sõnul võib Eesti riiki ohustada see, et paljud kuritegelikud struktuurid, kasvades välja oma praegusest positsioonist, hakkavad üritama saada endale majanduslikku ja poliitilist võimu. "Samas ei saa meie aga sellesse mängu sekkuda − meie ei sekku parteilistesse jagamistesse. Kuid kui tekib otsene oht, et etteotsa satuvad inimesed, kes on teatud ringkondade mõju all, kes hakkavad dikteerima Eesti Vabariigile kahjulikku poliitikat, teeme meie oma ettepanekud ja siis juba otsustatakse, kuidas edasi tegutseda."