Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kalle Pallingu sõnul on pagulaskriis Euroopas saavutanud sellised mõõtmed, et Riigikogul on vaja seda arutada tähtsa riikliku küsimusena. „Riigikogu peab kujundama seisukoha pagulaskriisi lahendamise teemal, et Euroopa tasemel laiemal pinnal kaasa rääkida. 13. oktoobril planeeritaval arutelul on oluline osa Eesti rändepoliitika tuleviku kavandamisel,“ ütles Palling.

„Euroopa Liit peaks oluliselt rohkem aitama põgenikustaatuses inimesi nii pagulaslaagrites kui ka väljaspool laagreid Jordaanias, Liibanonis ja Türgis, et vähendada sisserändesurvet Euroopasse. Rahalise abi andmine kuni kriisi lõpuni on EL-ile palju odavam ja mõistlikum, kui lasta näljas ja meeleheitel inimestel eluga riskides Euroopasse rännata,“ ütles Palling.

Ta lisas, et Euroliit peaks kaaluma ka kaubanduspiirangute vähendamist nende riikidega, et aidata majandusel areneda ning luua töökohti kriisikolletele lähedalasuvates riikides.

EL-i asjade komisjon sai teisipäeval peaminister Taavi Rõivaselt ülevaate pagulaskriisi leevendamise hetkeseisust. Homme toimuval EL-i riigipeade ja valitsusjuhtide erakorralisel kohtumisel lähtub peaminister 11. septembril EL-i asjade komisjonis kinnitatud seisukohtadest.