Nimelt leiab kolmapäeval Harju maakohtus aset istung, kus on süüdistatavana kohtu all Kristjan Kattai. Seekord süüdistatakse meest väärtegudes.

Bemmi-Kristjanina tuntust kogunud meest süüdistatakse juhiloata auto juhtimises, kiiruse ületamises 21–40 kilomeetrit tunnis ning muudes liiklusrikkumistes.

Nende väärtegude eest on võimalik karistuseks määrata ulatuslikke trahve või aresti.

Vabanes ennetähtaegselt, kuid rikkus kohe tingimusi

Harju maakohus otsustas alles mullu juulis 2013. aasta detsembris enne tähtaega vanglast vabastatud, kuid elektroonilise järelevalve tingimusi eiranud Kattai tagasi trellide taha saata.

Nimelt vabastati Kattai 2013. aasta detsembris vanglast, kus ta kandis Vana-Viru tänaval mehe peksmise eest aasta ja kuue kuu pikkust karistust ennetähtaegselt.

Kohtumaterjalides sisalduvast Kattai kohta kinnipidamisasutuses koostatud iseloomustusest nähtub, et vangistuse ajal läbis mees sotsiaalprogrammi „Eluviisitreening“ ja omandab kivi- ja betoonkonstruktsioonide töölise eriala.

Kuigi Kattai oli enne seda süüdimõistmist juba viiel korral kirminaalkorras karistatud ja tal oli kolm kehtivat distsiplinaarkaristust, otsustas kohus siiski ta ennetähtaegselt vabastada.

Lisaks vanglas läbitud programmile juhtis kohus tähelepanu, et peale vabanemist asub Kattai elama elukaaslase juurde Tallinnas ning et mehel on olemas ka kohe töökoht.

Samuti seisis Kattai kohta kriminaalhoolduses koostatud iseloomustuses, et mehe sotsiaalse tugivõrgustiku moodustavad ema, isa, vend ning samuti on kinnipeetavale lähedaseks isikuks ka elukaaslane, kelle sõnade kohaselt elas ta kinnipeetavaga koos enne vangistust ja nende suhted on olnud positiivsed ka Kattai kinnipidamise ajal ning mehe vabanemisel kooselu jätkub.

Sellest hoolimata edastas prokuröri abi Annika Vanatoa kohtule kirjaliku arvamuse, mille kohaselt prokuratuur ei toetanud Kristjan Kattai ennetähtaegset vabanemist.

"Kinnipeetav kannab karistust vägivalla kuriteo eest (avalikus paigas avaliku korra raske rikkumine vägivallaga), osalenud küll programmides, kuid muuhulgas karistatud ka vanglakorra rikkumise eest. Korduvalt karistatud vägivalla tegude eest, varasemalt määratud katseaeg ei ole piisavalt distsiplineerinud ega motiveerinud piisavalt õiguskuulekaks. Süüdimõistmise korral peab isik mõistma ja arusaama, et ennetähtaegne vabanemine ei ole automaatne õigus ning ta peab arvestama, et tuleb kogu määratud karistus täielikult reaalselt kanda," leidis prokuratuur.

Kohus otsustas toona siiski Kattai vabastada, kuna leidis, et mehe tegude suureks faktoriks olid narkootikumid, millest vabanemiseks on mees juba ravi saanud ja saab ka edaspidi. Samuti leidis kohus, et mees on läbinud edukalt sotsiaalprogrammi ning selleks, et kontrollida tema sõltuvust vabanemist on kõige parem allutada teda kriminaalhooldajale. Lisaks juhtis kohus tähelepanu, et mehel on olemas tugev sotsiaalne võrgustik ning teda on vabaduses ootamas ees töö-ja elukoht.

Seega otsustaski kohus ta ennetähtaegselt elektroonilise järelvalve alla vabastada.

Kattai rikkus aga pärast vabanemist korduvalt kohtu seatud tingimusi, mistõttu saadeti ta mullu suvel ikkagi trellide taha allesjäänud karistust (kümme kuud ja kolm päeva) lõpuni kandma.

Arvutuste kohaselt vabanes Kattai umbes tänavu mais.

Tuntud "vägilane"

Kattai sai laiemale avalikkusele tuntuks 2009. aasta 7. septembril, kui ta sõitis oma BMW X5ga Tallinnas Sõpruse puiesteel maha trolliliini posti ja pärast seda kakles sündmuskohale tulnud politseinikega. Selle teo eest mõisteti talle 1100 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd.

Kurikuulsat Bemmi-Kristjanit ootas taas kohtutee (63) 18. veebruar 2011
2010. aasta augustis peeti Kattai kinni samuti kaklemise pärast. Ühe pealtnägija sõnul lõi mees kella 4-4.30 vahel Tallinnas Venus Clubi juures kahte naist ja ühte meest. Kui politseinikud kohale tulid, lõi ta nende silme all veel ühte inimest, kes ka politseile avalduse kirjutas.

1986. aastal sündinud Kristjan Kattai on varem korduvalt karistatud nii väärteo- kui kriminaalkorras.