Istung on alaealise süüdistatava ja kannatanute eraelu kaitseks kinnine, mistõttu kõrvalisi isikuid kohtusaali ei lubata. Kohtuotsuse kuulutamine on avalik.

Asja arutamine kinnisel istungil toimub praeguse ajakava järgi lisaks 18. septembrile ka 22.–25. ja 30. septembril ning 1. ja 7. oktoobril. Sel ajal uuritakse tõendeid, sealhulgas kuulatakse üle süüdistatav, kannatanud ja tunnistajad, ning peetakse kohtuvaidlused. Kohtulahendi avalik kuulutamine peaks eeldatavasti toimuma 20. oktoobril.

Noormeest süüdistatakse Viljandi Paalalinna kooli õpetaja tapmises ning tulirelva ja padrunite ebaseaduslikus käitlemises. Süüdistatav viibib vahi all.

Lõuna ringkonnaprokuratuur teatas veebruaris, et siis jõudis nendeni Viljandi koolitulistamises kahtlustatava noormehe tervisliku seisundi hindamiseks tehtud ekspertiisi vastus. Ekspertiisi läbi viinud eksperdid on arvamusel, et kahtlustatava tervislik seisund võimaldas tal oma tegudest aru saada ehk noormees oli süüdiv.

Viljandi Paalalinna koolitulistamises mullu 27. oktoobril hukkus 56-aastane saksa keele õpetaja Ene Sarap. Tulistamine toimus tunni ajal, lisaks kahtlustatavale noormehele viibis klassis veel neli õpilast, kes viga ei saanud.