AVALDUS

Pöördusin eile õhtul Harju Maakohtusse “Postimehe” vastu hagiga, milles soovin ebaõigete faktiväidete ümberlükkamist ja ebakohase väärtushinnangu avaldamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamist.

Viitan 4. ja 5. septembril 2015. aastal “Postimehes” ilmunud lugudele väidetava hüve küsimise kohta Vjatseslav Leedolt. Kinnitan veelkord, et ei ole küsinud Vjatseslav Leedolt mingisugustki hüve ja artiklites esitatud väited on valed.

Ajalehes “Postimees” ilmunud kahes loos on tuginetud anonüümsete allikate väidetele mitte faktidele. Need lood annavad edasi valesid väärtushinnanguid, mis on alusetult heitnud varju minu nimele. Artikli autorid ei esitanud infot erapooletul või tasakaalukal viisil.

10 aasta jooksul poliitikas olen üldjuhul alati soovitanud vältida (kohtu)vaidlusi ajakirjandusega. Antud juhul on ajalehes esitatud süüdistused olnud aga nii räiged ja ajakirjanike töö nii ebaprofessionaalne, et mul ei jäänud muud üle. Ma ei saa leppida sellega, et anonüümsed allikad saavad ajakirjanike abiga valimatult laimu külvata ja see trükitaksegi lihtsalt ära.

Lugupidamisega,

Remo Holsmer