Täna andsid siseminister Hanno Pevkur ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu üle päästeteenistuse aumärgid.

Elupäästja medaliga tunnustati seekord 18 päästeameti teenistujat, ühte Häirekeskuse valvevahetuse juhti, kahte kaitseväelast, ühte vabatahtlikku päästekomando pealikku ning nelja eraisikut, kes tänu ennastsalgavale tegutsemisele päästsid inimeste elu.

Kokku tänati elupäästja medaliga 26 inimest, neist 22 omistati III klassi medalid ning neljale inimesele anti üle II klassi elupäästemedal.

Elupäästemedal anti seekord ka neljale eraisikule: Kristjan Vorstile ja Rain Saareperale, kes 8. juuni varahommikul päästsid suitsu täis korterist meesterahva, Rainer Mereäärele, kes 11. juuli hommikul päästis põlevast majast inimese ning Elisabet Eelmäele, kes 21. juulil toimunud liiklusõnnetuses päästis lapse elu.

Päästeameti Kuldristi pälvisid seekord Päästeameti staažikad töötajad Heigo Olu, Malle Mitt, Gennadi Apevalov ja Andres Uusjärv. Ida päästekeskuse juhi asetäitjale päästetöö alal Heigo Olule omistati Päästeteenistuse Kuldrist tema silmapaistva töö eest Ida päästekeskuse päästetöö valdkonna juhtimisel ja arendamisel.

Põhja päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo peainspektorile Malle Mitti tunnusti pikaajalise ja olulise panuse eest tuleohutusjärelevalve valdkonnas.

Lõuna päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo peainspektorile Gennadi Apevalovile omisti Kuldrist pikaajalise teenistuse eest. Gennadi on panustanud 31 aasta jooksul oluliselt nii operatiivteenistusse kui ka tuleohutuse valdkonda. Andres Uusjärve tunnustati äsja lõppenud 44-aastase pika ja eeskujuliku karjääri eest päästeteenistuses.

Kokku tunnustati Päästeameti aumärkidega 71 inimest.