Venekeelsele elanikkonnale mõeldud programm tuleb eesti keelde tõlkida seepärast, et seda nõuab keeleseadus.

"Võõrkeelsete telesaadete eestikeelse tõlkega varustamise nõue sätestati juba 1989. aasta keeleseaduses. Seesama nõue oli kirjas ka 1995. aasta keeleseaduses, samuti on see praegu kehtivas keeleseaduses, mis jõustus 1. juulil 2011," selgitas Delfile keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk.

"Mulle teadaolevalt ei ole selle muutmist ja mõnele telekanalile erandi tegemist kaalutud," lisas Tomusk ja märkis, et seaduse muutmine on riigikogu pädevuses.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas, et ETV Pluss pidas ka läbirääkimisi, kas saaks tõlkimiskohustust vältida.

"Analüüsisime seda nii oma majas kui ka kultuuriministriga ja keeleinspektsiooniga, aga alati jõudis arutelu selleni, et praegu ei ole mõistlik keeleseadust muuta. Seadus on väga hästi toiminud ja muuta seda ühe telekanali pärast ei ole kõige targem," ütles ERR-i juhatuse esimees Margus Allikmaa.

Nii tuleb kanali saadete sisu tõlkimise kuludega arvestada. "Oleme prognoosinud tõlkimise kuluks 360 000 kuni 400 000 eurot aastas," nentis Allikmaa. Programmi tootmiseks on ETV Plussile aastas ette nähtud 3,5 miljonit eurot. Tõlketa võib olla 10% otsesaateid.

Telekanal alustab 28. septembril.