Väidetavalt hakkas asukatel seal Virumaa metsade vahel igav. Kuid kas lõimumiskava Vao külla oli läbi mõeldud? Oli see üldse koostatud? Kas Vao inimestega oli üldse sel teemal suheldud?

Nüüd on palju kära ka peaministri külaskäigust, mis eelneva hoolimatuse taustal oleks justkui põlastav nende eestlaste suhtes, kelle maja tõepoolest ongi maha põlenud. Juhin tähelepanu, et Rõivas seisis põlema läinud välisvooderduse kõrval ja taamal paistis pudeneva krohviga rääbakil naabermaja, millele meie maapiirkondade elatustaseme juures keegi ilmselt lähiaastail vooderdust ei paigalda, kui just põgenikud ka seda maja üle ei võta.

Just sealt tuleks otsida ka põlengu põhjuseid, mitte suunata vihateravikku nende vastu, kes internetis oma meelsust väljendavad. Pagulasmaja tuleks aga kiiremas korras Illukale tagasi kolida.