Narkootiliste aintete käitlemise eest otsustas kohus eesotsas kohtuniku Margot Mikleriga karistada Silvest kolme aasta pikkuse vangistusega. Mootorsõiduki joobes juhtimise eest teenis Silves pooleteise aasta pikkuse karistuse.

Et kohus arutas asja lühimenetluse korras, vähendati Silvese karistust kirminaalmenetluse seadustiku nõudel kolmandiku võrra mõistes talle kokkuvõttes kolmeaastase tähtajalise vangistuse.

Karistust ei pöörata täitmisele, kui Tõnu Silves ei pane kolme aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid. Muuhulgas peab Silves elama kohtu määratud alalises elukohas, ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta. Samuti ei ole tal lubatud kriminaalhooldusametniku loata lahkuda Eestist ega Eesti piires oma elukohast kauemaks kui 15 päevaks. Samuti peab ta küsima luba elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks Lisaks peab Silves alluma narkootikumidevastasele ravikuurile.

Kui kohtuotsus kehtima hakkab, loetakse Silvese katseaja alguseks tänane päev.

Samuti otsustas kohus Tõnu Silveselt riigi tuludesse välja nõuda 975 eurot sundraha, ekspertiisitasu 1070 eurot ja kaitsjatasu summas 144 eurot.

Kohtuotsusele võivad süüdistatav, tema kaitsja ja kannatanu 15 päeva jooksul esitada apellatsiooni. Kui apellatsiooni ei esitata, hakkab täna vastu võetud otsus kehtima.

Tõnu Silvese juhitud BMW peeti kontrolliks kinni eelmise aasta märtsis Tallinnas. Tema autost leiti erinevaid aineid, mis ekspertiisi käigus osutusid GHB-ks ning kokaiiniks. Uurimine tuvastas, et Tõnu oli sõidukist leitud nn korgijoogi ja kokaiini omandanud isiklikuks tarvitamiseks. Kokku piisanuks tema autost leitud narkootilistest ainetest umbes seitsmeteistkümnele inimesele narkojoobe tekitamisekse. Silvesel esinesid kinnipidades koordinatsioonihäired ja ka tema kõnest oli raske aru saada. Ekspertiisi käigus tuvastati tal joove eelpool nimetatud ainetest," rääkis Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas.