„Valitsuse korraldus võimaldab luua sobivad väljaõppevõimalused nii meie oma arenevale kaitseväele kui ka liitlastele,“ ütles kaitseminister Sven Mikser. „Otsus aitab tagada, et kui järgmisel aastal saabuvad kaitseväele jalaväe lahingumasinad CV90, siis saab nendega keskpolügoonil täies mahus väljaõpet läbi viia.“

Kaitseministri sõnul on vaja soomusmanöövervõime arendamiseks parandada väljaõppevõimalusi, millest üks on kaitseväe keskpolügooni arendamine. „Tänane keskpolügoon kindlasti ei võimalda tugevdatud soomusjalaväe pataljoni tasemel lahinglaskmisi,“ sõnas Mikser.

Valitsuse korraldusega lubatakse kaitseväel kasutada väljaõppe läbiviimiseks kaitseväe keskpolügooni ohualasse jäävaid, kuid polügooni piiridest väljaspool paiknevaid metsaalasid Harjumaal ja Lääne-Virumaal kuni 90 päeva aastas.

Läänes kattuvad laskmiste ohualad Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga ja idas Ohepalu looduskaitsealaga. Polügooniga külgnevate ohualade pindala kokku on umbes 10 000 hektarit ning peamiselt hakatakse neid kasutama sügisest kevadeni argipäevadel.

Vahetut väljaõppetegevust ohualadel korraldada ei ole plaanis, lahingutehnikaga sõitmine, laskmine, sihtmärkide paigaldamine ja muud tegevused toimuvad jätkuvalt olemasoleval keskpolügooni territooriumil.

Väljaõppe läbiviimise ajal on kõrvalistel isikutel ohualas viibimine keelatud. Ohualasid võidakse isikutele liikumiseks sulgeda ka sektorite kaupa, seega ei tingi soomukite või tankidega väljaõppe korraldamine alati kõikide keskpolügoonist väljapoole jäävate alade samaaegset sulgemist.

Koostöös riigimetsa majandamise keskusega (RMK) rajatakse alternatiivsed matkarajad ajaks, kui Põhja-Kõrvemaa olemasolevad matkarajad on õppuste tõttu suletud.

Peale selle peab kaitseministeerium sõlmima kokkulepped eraomanikega, kelle maad jäävad riigikaitselisel otstarbel kasutatavasse alasse. Veel lepitakse kohalike omavalitsuste, looduskaitseala valitseja ja RMK-ga kokku uute metsaalade kasutamise kord.

Kaitseväe väljaõppevõimaluste parandamine on vajalik riigikaitse arengukavas aastateks 2013–2022 ettenähtud Eesti kaitseväe soomusmanöövervõime arendamiseks. Mujal Eestis puuduvad piisavalt suured asustamata alad soomusmanööverüksuste täiemahuliseks väljaõppeks. Sobivate harjutusväljade valmimine on oluline ka Eestis väljaõppel käivate liitlasvägede üksuste jaoks.