„Peame andma kommunismikuritegudele rahvusvaheliselt siduva hinnangu ja need üheselt hukka mõistma. Kommunistlike režiimide kuriteod ei kuulu täna ühegi rahvusvahelise kohtu pädevusse. Seetõttu teen ettepaneku sõlmida riikide vahel rahvusvaheline kokkulepe, millega asutatakse eriline riikideülene kohus kommunismi kuritegude uurimiseks sarnaselt natsikuritegudele,“ rääkis Reinsalu.

Ministri sõnul nõuab seda ohvrite mälestus ning uus põlvkond eurooplasi peab võtma vastutuse kommunismikuritegudele hukkamõistva hinnangu andmise eest. Ettepanekut arutatakse homme Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise aastapäevale pühendatud konverentsil erinevate riikide esindajate ning totalitarismi kuritegude ekspertide osalusel.

Reinsalu rõhutas, et on oluline täita ka lubadus rajada riigi 100. aastapäevaks Tallinnasse memoriaal Eestis kommunismi ohvriks langenud inimeste ees. „Me ei pööra minevikule selga. Mälutahvlil peavad olema kirjas kõigi represseeritute nimed,“ märkis minister.

Homme tähistatakse esimest korda Eestis üle-euroopalist Molotovi-Ribbentropi pakti (MRP) sõlmimise aastapäeva kell 12 Vabadussõja võidusamba juures algava totalitarismiohvrite mälestustseremooniaga ning kell 13 algava rahvusvahelise konverentsiga Okupatsioonide muuseumis.

23. augustil 1939. aastal sõlmisid natslik Saksamaa ja kommunistlik Nõukogude Liit Molotovi-Ribbentropi pakti, mille salajane lisaprotokoll lõi aluse iseseisvate riikide annekteerimiseks ja okupeerimiseks ning käivitas sündmuste ahela, mille käigus pandi laias ulatuses toime kommunismi ja natsismi kuritegusid. Tänavu möödub pakti sõlmimisest 76 aastat.