Mogherini kohtub peaminister Taavi Rõivase ja välisminister Marina Kaljurannaga ning esineb Eesti välisesinduste juhtidele, teatas välisministeerium.

Kohtumistel arutatakse Euroopa Liidu välispoliitilisi ja regionaalseid küsimusi. Fookus on Venemaa ja Ukraina teemadel, julgeolekustrateegia ja naabruspoliitika ülevaatusel.

Euroopa Liidu kõrge esindaja välisasjade ja julgeolekupoliitika alal ning komisjoni asepresident Federica Mogherini esitas täna ka avalduse seoses Eston Kohveri kohtuotsusega, täheldades Venemaa ebaõnnestumist antud probleemi lahendamisel.

Mogherini sõnul on Eston Kohveri röövimine ja sellele järgnev ebaseaduslik kinnipidamine Venemaal selgelt rahvusvahelise õiguse rikkumine. "Seda enam, juba alguses peale on Kohver jäetud ilma õigusest ausale kohtuprotsessile: ei olnud avalikku kohtuistungit, Eesti konsulit ei lubatud istungitele kohale ja Kohver jäeti ilma adekvaatsest õigusabist," seisab avalduses.

"Hoolimata korduvatest palvetest on Venemaa võimud ebaõnnestunud probleemi lahendamisel. Euroopa Liit jätkab Vene Föderatsiooni üleskutsumist, käitumaks vastavalt rahvusvahelistele kohustustele, vabastama Eston Kohver otsekoheselt ja garanteerida tema ohutu jõudmine Eestisse."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid