"Põhiline ei ole muutunud - kui lõpuks õnnestub ikkagi Eesti ja Venemaa vahelised piirilepped jõusse saada, siis see võtab ära ühe täiendava riski," rääkis Paet sel nädalavahetusel toimunud Reformierakonna suvepäevadel.

"See kindlasti ei lahenda kõiki julgeolekuprobleeme, aga ta vähendab ühte riski, mida kindlasti endas sisaldab see, kui territoorium on määratlemata nii, kuidas seda mõlemad pooled väga selgelt aktsepteerivad," märkis endine välisminister.

Lepete ratifitseerimisel võiks Paedi hinnangul jätkuvalt kinni pidada kokkuleppest, mille sõlmisid riigikogu eelmise koosseisu ajal kõik parlamendierakonnad ja mille kohaselt Eesti pool ratifitseerib lepped samas tempos Venemaaga.