„Üldjoontes on läbirääkimistel Kreekaga jõutud tulemuseni, mis vastab juulikuise euroala liidrite tippkohtumise tingimustele. Kreekal on vaja teha väga suuri reforme, kuna see on majandusarengule hädavajalik – näiteks sealse tööturu liberaliseerimine, maksukogumise parandamine ja pensionisüsteemi kulude vähendamine,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

„Kreeka vastu usalduse taastamise kallal tuleb veel töötada ja oluline roll on siin Kreeka enda lähituleviku otsustel ja tegudel. Eestile on tähtis, et igasugune abi alluks rangele järelevalvele ning Kreeka täidaks kõiki seni võetud kohustusi.“

Kreeka esitas taotluse Euroopa Stabiilsusmehhanismist (ESM) abi saamiseks 8. juulil. 12. juuli euroala tippkohtumisel lepiti kokku poliitikatingimused, mille Kreeka peab täitma, et abi saada. Sellele järgnesid läbirääkimised Kreeka valitsuse, Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondiga, kus pandi paika reformide kava. Kokkulepitud abiprogrammi kogusuurus on kuni 86 miljardit eurot, sellest suure osa moodustab seniste laenude teenindamine.

ESMi ratifitseerimise seaduse kohaselt peab Eestis Kreeka uue abiprogrammi alustamise heaks kiitmiseks volituse andma riigikogu täiskogu.

Valitsus tegi ettepaneku kutsuda riigikogu erakorraline istungjärk kokku teisipäeval, 18. augustil. Riigikogus pannakse hääletusele vastastikuse mõistmise memorandum, mis sisaldab programmi majanduspoliitilisi tingimusi.