Sotsiaalministeerium taotles valitsuse reservist 48 593 euro eraldamist Eesti kodaniku erakorralise ravi kulude katmiseks Türgis. Eesti ja Türgi vahel puudub ravikindlustust reguleeriv välisleping.

Sotsiaalministeerium peab reservist eraldatud 48 593 euro tagasi maksmiseks valmistama ette 2015. aasta riigieelarve seaduse muudatuse.

Valitsus andis rahandusministeeriumile ka suunise analüüsida sarnaste juhtumite lahendamise praktikat ja vajadusel täiendada regulatsioone, kuidas edaspidi analoogseid juhtumeid lahendada.

Selle aasta aprilli lõpus haigestus Türgis reisil olnud Väätsa valla elanik raskesse haigusse, mistõttu vajas ta erakorralist meditsiinilist abi. Mehe tervislik seisund ei lasknud teda kodumaale transportida, mistõttu pidi ta jääma Türki ravile veel kuuks ajaks. Pärast seda esitas Türgi haigla mehele ligi 160 000 euro suuruse raviarve, kuid tänu mehe abikaasa ja Eesti konsuli heale koostööle õnnestus haiglaga läbirääkimistel leppida kokku arve vähendamises summale 59 593 eurot.

Sotsiaalministeeriumi andmetel oli mehel sõlmitud ka reisikindlustusleping, kuid selle kindlustuskaitse summast (30 000 eurost) paraku ei piisanud. Mehe reisikindlustus tasus haigla arvest 11 000 eurot ning hüvitas tema repartreerimise summas 19 000 eurot. Haiglale on jäänud maksta 48 593 eurot.

Ligi 50 000-eurose raviarve tasumiseks pöördus mehe abikaasa Väätsa vallavalitsuse poole. Kuna vald on väike ning vallavalitsusel ei olnud võimalust oma elaniku suuri ravikulusid katta, pöördus vallavalitsus abi saamaks omakorda sotsiaalministeeriumi poole.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid