Homse valitsuse istungi päevakorra esimese punktina on jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on tõhustada jahipidamist, et kiiresti vähendada metssigade arvukust ja tõkestada sigade Aafrika katku levikut Eestis.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel lubatakse edaspidi metssigu küttida seisva mootoriga mootor- ja maastikusõidukist (nt ATV), seisva mootoriga sõidukit muul viisil kasutades (nt lasketoena), kasutada küttimisel tehisvalgusallikat ning püüda metssigu püünisaedadega. Püünisaedu võib kasutada katku leviku piirkonnas keskkonnaameti määratud juhtudel. Püünisaiad võimaldavad vabastada loomad, keda küttida ei soovita.

Analoogselt marutauditunnustega looma surmamisele lubatakse edaspidi surmata jahiloata ka ilmsete katku tunnustega (nt loidus, häiritud koordinatsioon, verevalumid nahal) metssiga, teavitades sellest veterinaararsti või järelevalveametnikku ja keskkonnainspektsiooni. Kui jahiluba oli olemas, tuleb teavitada veterinaararsti või järelevalveametnikku.

Edaspidi on jahipiirkonna kasutaja kohustatud kehtiva jahitunnistuse alusel andma oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule või tema määratud isikule (sarnaselt väikeulukite küttimisele) metssigade küttimiseks tasuta jahiloa. See võimaldab metssigade arvukuse reguleerimisse kaasata rohkem jahipiirkondadesse mittekuuluvaid jahimehi.