„2013. aasta juulis algatas ta kindralstaabi volituste laiendamise kõigi täidesaatva võimu föderaalorganite tegevuse koordineerimise osas,“ ütles Matios UNIAN-i vahendusel.

Matios lisas, et 2013. aasta detsembrist kuni 2014. aasta veebruarini organiseeriti ja alustati Vene Föderatsiooni igat liiki meediaressursse appi võttes informatsioonilis-propagandistlikku õõnetustegevust ja Euromaidani sündmuste negatiivset moonutamist.

Lisaks sellele organiseeriti 2014. aasta märtsis ja aprillis Matiose andmetel väljaõpe, finantseerimine ning relvade, laskemoona ja sõjatehnikaga varustamine rühmitustele, kes moodustasid GRU luure- ja diversioonigruppide otsesel juhtimisel koos Vene kasakkonna paramilitariseeritud formeeringute ja Vene Föderatsiooni kodanikest komplekteeritud pataljoniga Vostok terroristlikud organisatsioonid Donetski ja Luganski rahvavabariik, mis hõivasid administratiivhooneid ning sõjalise ja tsiviilinfrastruktuuri võtmetähtsusega objekte.