"See on äraostmatute üritus rünnata muudatusi soovivat noortekogu, kuna nad tunnevad pärast valimiskaotust oma autoriteeti erakonna sees ohustatuna," ütles Eichler Delfile.

"Minu nime sinna toppimine näitab seda ilmekalt, sest teati hästi, et minu nimi oli avaldusele soovitajaks märgitud ilma minult selleks eelnevalt luba küsimata. Selle nime kirjutaja on ise seda ka Delfile öelnud," lisas noortekogu juht.

"Avalduste kontrollimine on erakonna kontori töö. Põhikirja järgi peab eestseisus kinnitama liikmete vastuvõtmise korra, aga eelimine eestseisus jättis talle põhikirjaga pandud ülesande tegemata. See kord ja kontrollprotseduurid oleks selle olukorra ära hoidnud. Erakonna eestseisuse päevakorrad paneb kokku esimees ja see on eelmise erakonna esimehe tegemata töö. Sellest oli aukohtuga juttu ja see, et aukohtu otsus räägib millestki muust viitab, mis kes mida üritab," sõnas Eichler.

"Rõhutan ka seda, et MTÜ IRL Noored ja MTÜ Isamaa ja Res Publica liit on kaks eraldiseisvat organisatsiooni," lisas Eichler.

Kas lahkuvad erakonnast?

Mida arvas aga Eichler IRLi aukohtu soovitusest enda sisse vaadata ja omad järeldused teha?

"Nende alatute trikkidega, kus on tahetud täna poliitiliselt väga tugevat noorteorganisatsiooni rünnata, ei lähe see läbi. Selliseid spinne korraldagu kellegile teisele," rääkis Eichler ja lisas, et ei tema ega teised IRLi noored ei kavatse kellegi "pahatahlikkuse" tõttu erakonnast lahkuda.

Samuti ütles IRLi noorte juht, et on olemas ka teemasid, mida tegelikult aukohus ei tõstatanud, kuid mida nad kavatsevad kolmapäevasel eestseisuse koosolekul teha. Neid praegu avalikustada Eichler ei soovinud.

"Antud juhtumi puhul tegelikult oli tegu ühepoolse uurimisega ja teist poolt ei käsitletud sisuliselt mitte üldse. Oli ju seal mitmeid nõunikke, kes valimiskünnise ületasid, kuid mis nad siis tegid? Miks neilt midagi ei uuritud?"

"Ütlen vaid seda, et nagu ka näha avalduses, siis kõik aukohtu liikmed selle avaldusega ei nõustunud," lisas Eichler.

Noortekogulane: tegu oli kättemaksuga

Noortekogu liige Ergo Hanni sõnul on tema arvates samuti kogu aukohtu saaga "kättemaks IRLi noortele liialdase suupruukimise eest".

"Sisuliselt on kehtestatud topeltstandardid. Käsitletud on vaid neid, kes tõid neid nö kriminaalide avaldusi erakonda, aga ministrite nõunikud, kes enne valimisi tegid seda veelgi aktiivsemalt, nemad jäid nö puutumata," lisas Hanni Delfile.

Erakonna esimees Margus Tsahkna ütles Delfile, et ei ole otsusega veel tutvunud ja võtab seisukoha selle suhtes peale kolmapäevast eestseisust.

Täna arutas IRLi aukohus erakonna suurkogu eel toimunud suurearvulist liikmete värbamist, et manipuleerida valimistulemustega ja otsustas mõista sellise käitumise üheselt hukka. Aukohus tegi eestseisusele ettepanekud, et vältida järgmistel erakonna sisevalimistel analoogsete probleemide kordumist.

Aukohus tuvastas muuhulgas, et aukohtu liige Mari Agarmaa ning IRLi noortekogu juht Linda Eichler olid kahe vahetult suurkogu eel värvatud erakonna mainet kahjustava minevikuga isiku soovitajateks ning tõid isiklikult nende liikmeavaldused erakonna kontorisse.

Lõpuks leidis aukohus, et erakonna liikmetel, kes on seotud aukohtu poolt käesolevas otsuses taunitud ning kõlblusnormidele mittevastava ja erakonna põhiväärustega vastuolus oleva tegevusega, tuleks endil järele mõelda, kas nad kuuluvad õigesse erakonda, st kas nad jagavad samu väärtusi ja põhimõtteid, mis on IRLil.