Raporti koostanud Rootsi kuningliku militaarakadeemia rektori Johan Wiktorini ja instituudi juhi Benjamin Ståhli sõnul kujutab Venemaa endast tõsist geopoliitilist ohtu, vahendab ajaleht Dagens Nyheter.

Varasematest märksa tõsisemat stsenaariumit kujutav raport mängib läbi olukorra, kus Venemaa üritab rünnakutega Balti riikides ja Skandinaavias tirida allianssi globaalsesse konflikti. Seda sooviga näidata, et NATO on oma tegevuses liiga aeglane ja nõrk.

Raporti järgi on Venemaal eesmärk – lüüa Balti riikides lõkkele konflikt, mis sunniks Ameerika Ühendriike oma tähelepanu ja ressursi Läänemerelt tagasi tõmbama. Kaitseinstituudi hinnangul suudab Venemaa ükskõik millise Balti riigi oma kontrolli alla võtta vaid mõne päevaga. Seda aga vaid juhul, kui keegi Balti riikidele appi ei tõtta. Vastasseisu korral on Venemaal suur huvi ka Skandinaavia vastu, mistõttu raporti hinnangul ei jääks konfliktist puutumata ka Soome ega Rootsi.

Instituut märgib, et tõenäoliselt üritaks Venemaa alustada Karjalas pingete külvamisega, et nendes siis soomlasi süüdistada. Halvima stsenaariumi korral, märgib raport, ei saa ka välistada, et Venemaa võib otseselt nii Soomet kui ka Rootsit sõjaliselt rünnata, üllatades Stockholmi ja Helsingit Gotlandil ja Ahvenamaal.

Kui Venemaa on valmis alustama tõsist konfrontatsiooni, võib arvata, et Moskva ründab nii Soome kui ka Rootsi õhuväe- ja mereväebaase rakettidega nii maalt, merelt kui õhust, üritades samal ajal võimalikult kiiresti blokeerida Taani väinu.

On ka võimalik, et Venemaa esitab sõja puhkemisel ultimaatumi ja käsib Rootsil ja Soomel neutraalseks jääda, andes riikidele vaid paar tundi aega otsustada.

Usutavasti ühendavad kaks Skandinaavia riiki sõjalise konflikti korral jõud Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liiduga. Raport märgib, et võimalikud stsenaariumid ei pruugi tõeks osutuda, kuid neid ei saa ka välistada.