Uuemaa sai vallandamisest teada juunikuu viimastel nädalatel, kui ta juba ametlikult suvepuhkusel oli. Vallavalitsus andis mõista, et usaldust tema vastu enam ei ole ja tal tuleb Vaida põhikooli direktori ametikohalt lahkuda.

Rae valla abivallavanem Priit Põldmäe ütles Delfile, et töösuhe lõpetati vallavalitsuse poolt ja seda direktori vastu usalduse kaotamise tõttu. „Tööleping lõpetati seoses Indrek Uuemaa korduvate tööülesannete rikkumisega, millele olime ka eelnevalt tähelepanu tulemusteta juhtinud,“ sõnas Põldmäe.

Koolidirektori sõnul ei ole ta aga saatnud korda ühtegi tegu, millega võinuks kaasneda tööandja usalduse kaotus. „Abivallavanema Priit Põldmäe süüdistused minu tööülesannete korduvate rikkumistega on puhas laim ja minu au ja väärikuse teotamine,“ väitis Uuemaa, lisades: „Priit Põldmäe puhul on tegemist roolijoodikust abivallavanemaga, kes ei saa tihti üldse aru, millega on tegemist.“

Koolidirektori sõnul ei vasta tõele ka see, et eelnevalt on mõnele rikkumisele tulemusteta tähelepanu juhitud. „Rae Vallavalitsus on hoopis rikkunud tööandjana töölepinguseadust, mis kohustas täitma oma kohustusi minu suhtes lojaalselt,“ süüdistas Uuemaa.

Kooli personal tegi direktori vallandamisest kuuldes toetuskirja, millele andis oma allkirja 24 töötajat, kelle hinnangul oli Rae vallavalitsuse otsus staažikas koolijuht ametist vabastada arusaamatu, nõudes valla otsuse tühistamist ja Uuemaa tööle ennistamist.

Allakirjutanutel jagub koolidirektori aadressil vaid häid sõnu: „Isiksusena on Uuemaa kooliarenduslikult kindla visiooniga võimekas organisaator. Ta on oma tegemistes järjekindel, järelandmatu ja otsekohene oma arvamuste väljaütlemises.“

Kumbki osapool ei soovi avaldada, mis rikkumistes Uuemaad süüdistati. Koolijuht tunnistas, et kuna soovib küsimuses kohtu poole pöörduda, siis ei taha hakata ümber lükkama asju, mida ta enda väitel kunagi ei ole teinud. Põldmaa tõdes samuti, et kuna tegemist oli kahe poole vahelise lepingulise suhtega, siis üksikasjalike selgitusi töölepingu lõpetamise põhjuste kohta ei ole võimalik vallavalitsusel tänasel päeval anda.

Uuemaa hinnangul on vallandamine tegelikult seotud hoopis tema tööga vallavolikogu liikme ja valla revisjonikomisjoni esimehena. Rae vallavanem Mart Võrklaev aga eitas neid süüdistusi, öeldes, et Uuemaa vallandamisel polnud mingit seost mehe tööga vallavolikogus.

Konkurss uue direktori leidmiseks on välja kuulutatud ja konkurssi tähtaeg on 9. august. Abivallavanem Põldmaa avaldas lootust, et Vaida kool saab hea ning tulemustele orienteeritud juhi.