Üheskoos arutati ja vaadati üle võimalik ohu stsenaarium, et olla valmis kõige negatiivsemaks kui Aafrika seakatk peaks mõnda suuremasse koduseafarmi levima.

Komisjoni istungit juhatanud Valga maavanem Margus Lepik tõdes, et olukord Valgamaa metsades on keeruline. „Kahjuks on leiud hoogustunud ja seda kogu Eestis. Praktiliselt kogu Valgamaa on taudistunud alaga kaetud, leide pole tuvastatud ainult Palupera vallast. Suurt abi osutavad Valgamaa jahimehed, kes on metsadest leidnud korjused maha matnud ja seeläbi taudiohtu vähendanud. Õnneks pole kodusigade osas juhtumeid juurde tulnud ja loodame, et ei tule ka,“ sõnas Lepik.

Valgamaa Veterinaarkeskuse juhataja Urve Laidvee tegi kokkuvõtte aasta jooksul maakonnas toimuvast ning andis ülevaate taudikoldest koduseafarmis. 

„Valgamaal Taheva vallas Koikkülas asuvas ühe koduseaga majapidamise avastati looma haigestumine 16. juulil ja kaks päeva hiljem loom suri. Antud laudas oleme teinud kolm desinfitseerimist ja vähemalt kuueks kuuks jääb laut suletuks. Karantiin, ohu- ja järelevalvetsoon on välja kuulutatud ning teavitatud on kõiki omavalitsusi. Ühtekokku on maakonna 60 farmist 49-l kitsendused peal. Kolmandasse tsooni sattumine toob rangemad piirangud nii seakasvatajatele kui töötlejatele. Võimalus, et suured seakasvatused satuvad kõige rangemate kitsendustega tsooni, kuigi bioohutusnõuded on täidetud ja isegi ületatud, toob kaasa väga olulise majandusliku kahju“ ütles Laidvee.

Üheskoos tõdeti, et kõige olulisem on koostöö erinevate ametkondade vahel ja avalikkusele tuleb jätkuvalt selgitada, mis see seakatk üldse on, kuidas levib ja kellele nakkab.

„Ma olen rahul, et koostöö erinevate ametkondade vahel Valgamaal on olemas ja tegevuskava paigas. Eelkõige tahame, aga üles kutsuda kohalikku elanikkonda mõistvale suhtumisele. Kuna käes on marja- ja seenehooaeg, siis palun vältige samade vahendite ja riietega sattumist seafarmide lähedusse. Koostöös omavalitsustega ja põllumajandusministeeriumiga teavitame inimesi veelkord võimalikest ohtudest. Sellel nädalal saabuvad informatiivsed posterid, mis paigutatakse omavalitsuste teadetahvlitele, kohalike poodide juurde/ bussipeatustesse ja teistesse käidavatesse kohtadesse,“ lisas maavanem Margus Lepik.

Valgamaa loomatauditõrje komisjoni kuuluvad nii volitatud veterinaararstid, omavalitsuste - , politsei - , päästeameti - , keskkonnaameti -, kaitseliidu - ja jahimeeste esindajad.