Kohverit süüdistatakse spionaažis, ebaseaduslikus Venemaa riigipiiri ületamises ja ebaseaduslikus relvaga piiriületamises ehk relvade salakaubaveos. 

Uurimisandmete kohaselt ületas ta riigipiiri. Kohtus kontrollitakse, mil määral see oli tõestatud ja tõenditega kinnitatud. Kohtus otsustatakse, mil määral tunnistatakse tema süüd. Süüdimõistva kohtuotsuse puhul on maksimaalseks karistuseks 20 aasta pikkune vangistus. Senikaua peab Eston Kohver olema vahi all ning pärast 17. juulil toimunud kohtuistungit pikendati tema vahi all olemise tähtaega kahe kuu võrra. Kohveri Vene riigi poolt määratud kaitsja Jevgeni Aksjonovi sõnul on tavapärane, et vahi all olemise tähtaega pikendatakse kahe kuu kaupa.

Kohveri puhul on see saanud aga juba tuttavaks stsenaariumiks. Pärast seda, kui ta 5. septembril 2014 Meremäe vallas Venemaa piiri ääres rööviti ja viidi Venemaale, on tema vahi all olemise tähtaega korduvalt pikendatud.

Esmalt pikendati tähtaega 5. juunini. Seejärel oodati, et algaks kohtuprotsess ning selgub lõplik otsus. 8. juunil leidis kohtunik Kohveri süüasjas rikkumisi ja kohtuprotsess viidi täiendavateks uurimistoiminguteks üle Moskvasse. Eston Kohver jäi aga Pihkva vanglasse ning kohus pikendas eestlase vahi all olemise tähtaega 8. augustini. 17. juulil pikendas kohus Kohveri vahi all olemise tähtaega jällegi kahe kuu võrra, 8. oktoobrini.

Nüüd, kus Kohveri kohtuprotsess on ametlikult viidud Pihkva oblastikohtusse, on vahetunud ka kohtunik. Kui varasemalt oli kohtunikuks Larissa Bobrova, siis nüüd on uueks kohtunikuks Pihkva oblastikohtus Jekaterina Brusova. "See otsustati möödunud nädalal ning on seotud sellega, et kohtuprotsess toodi Pihkva oblastikohtusse ning sellega seonduvalt määrati Pihkva oblasti kohtu poolne inimene," selgitas Kohveri advokaat Jevgeni Aksjonov.

Kinnine kohtuistung jätkub Pihkva oblastikohtus esmaspäeval, 27. juulil kell 11. Kui 17. juulil toimunud istungil määras Aksjonov endale asendaja, siis esmaspäeval lubab ta ise kindlalt kohal olla. Esmaspäevase kohtuistungi peamine eesmärk on Aksjonovi sõnul saada maksimaalseks võimalikuks vanglakaristuseks 10 aastat. Samuti peaksid algama regulaarsed kohtuistungid, millega loodetakse augusti alguseks ühele poole saada.

Millal saabub võimalik lõppotsus?
Arvan, et selles vaidluses peaks selgus saabuma augusti esimeses pooles. 

Mida te loodate esmaspäevast? Mis ootused teil on? 

Ma tahaks väga, et ta saaks väiksema karistuse. Seadus näeb nende rikkumiste eest 10 kuni 20 aastat. Ma loodan ja teen endast kõik oleneva, et kohtunik määraks vähima karistuse. 

Kas see tähendab, et ta on süüdi?
Teie küsimuses on mõnevõrra provotseeriv. Kui tal poleks neid süüdistusi, ei hoitaks teda Pihkva vanglas. Sel teemal on palju kirjutatud (viitab Vene kohtusüsteemile - toim.). Ma ei ütle, et ta on süüdi, vaid ma ütlen, et kohtunik peab mingi otsuse tegema.

17. juulil Eesti Päevalehes ilmunud loos ennustas Aksjonov, et Pihkva kohus võiks kohtuotsuse teha hiljemalt augusti esimeses pooles, maksimaalselt kolme nädala vältel alates järgmisest istungist. Kui nii läheb, kõlab kohtuotsus enne ühe aasta möödumist Eesti kaitsepolitseiniku röövimisest.

Läinud aasta 5. septembril võeti Eston Kohver Luhamaa piiripunkti lähedal kinni ja viidi relva ähvardusel Venemaale. Röövis kasutati raadioside segamist ja suitsugranaati. Süüdimõistva kohtuotsuse puhul võib teda oodata kuni 20 aasta pikkune vanglakaristus.