Vabaerakonna hinnangul keskenduvad seadusemuudatused ennekõike väikeettevõtjatele. „Eestis on väga levinud kõnekäänd, et „suured sulid sõidavad tõllas ja väiksed ripuvad võllas“,“ ütles Vabaerakonna tegevjuht Margus Maidla Delfile.

Keskerakonna meelest võib paratamatult tekkida põhiōiguste rikkumise oht. „Sisuliselt hakkab maksu- ja tolliamet tegelema nuhkimisega,“ sõnas Delfile keskerakondlasest riigikogu majanduskomisjoni aseesimees Mihhail Korb.

Rahandusministeerium saatis möödunud nädalal kooskõlastusringile eelnõu, mis annaks maksu- ja tolliametile muu hulgas õiguse pärida klientide kohta andmeid sideettevõtetelt ning siseneda maksumenetluse raames kinnistule, mis on maksukohustuslase valduses, ja seal vaatlust korraldada.

Korbi hinnangul on sellisel kujul, nagu täna on antud seadusest räägitud, tegemist väärseadusega, mida ei tohiks kindlasti vastu võtta. „On täiesti arusaadav ja tervitatav valitsuse soov vähendada maksuauku, millest tuleneb ka MTA töö tulemuslikumaks muutmise püüd,“ tunnistas Korb. „Selle juures tuleb aga valida õiged ja proportsionaalsed meetmed.“

Maidla tõdeb, et esmasel vaatlusel ei ole eelnõu algatamises midagi taunimisväärset, sest rahandusministeeriumi aspektist vaadates peabki riik maksupettuste ja kõrvalekallete menetlemisega tegelema. „Põhjalikumal vaatlusel jääb aga silma paar sisulist ja vormilist ebakõla ning üks põhimõtteliselt vale rõhuasetusega lähenemine,“ tunnistas Vabaerakonna tegevjuht.

Keskerakonna esindaja sõnul tekib paratamatult põhiōiguste rikkumise oht, kui näiteks sideettevõtted peavad tulevikus hakkama jagama maksuametile klientide teadmata nende isiklikke andmeid. „Sisuliselt hakkab MTA tegelema nuhkimisega - tõenäoliselt tabatakse selle käigus ka seaduserikkujaid, kuid sealjuures tungitakse oluliselt ja ebameeldivalt ka seaduskuulekate inimeste ellu,“ sõnas Korb. „Pahameel on arusaadav.“

Maidla sõnul leiab Vabaerakond samuti, et põhimõtteliselt astutakse eelnõuga samm isikuvabaduste ja ettevõtjate tegevusvabaduste piiramise ning riiklike tegevusprotsesside ja kontrollimehhanismide paternalistliku suurendamiste suunas. „See, et liberaalsed isikuvabadused riigi kontrollimehhanismide suurenemise arvelt vähenevad, on olemuselt halb tendents ja ei vii meie riiki soovitud suunas, ning seetõttu Vabaerakond seda ei toeta,“ kinnitas erakonna tegevjuht.

Keskerakonna esindaja hinnangul on „valitsus, kes on end reklaaminud justkui ettevõtjasõbralikuna, tegelikkuses kõike muud“. „Kohe kindlasti ei tohi käsitleda ettevõtjaid justkui oleks nad petturid ja pätid. Just selline suhtumine peletab ettevõtjaid Eestist eemale,“ ütles Korb.

Maidla tunnistas, et Eestis on väga levinud kõnekäänd „suured sulid sõidavad tõllas ja väiksed ripuvad võllas“. „Kui vaadata suurt pilti, siis peaks riigi maksupoliitika initsiatiiv olema suunatud suurte maksukuritegude ärahoidmisele ning nende efektiivsele ja tõhusale menetlemisele. Praeguse seadusemuudatusega, mil antakse võimalus maksuametnikele inimeste sidearvetes ja koduses mustas pesus sobrada toob ehk riigile mõne täiendava miljoni lisatulu, samas sõidavad suured sulid ikka tõllas edasi, sest neid puudutavate seaduseaukude täitmise ning prokuratuuri, kriminaalpolitsei ja maksuametnike (ühis)töö tõhustamise suunas ei astuta praktiliselt sammugi,“ nentis Vabaerakonna esindaja.

Korb, kes isiklikult usub, et sellisel kujul seadust vastu ei võeta, lisas: „igal juhul on totaaljärelvalve põhjendamatu ja inimõigusi piirav ning demokraatlikus riigis lubamatu – ma siiralt loodan, et me ei lasku niivõrd madalale tasemele.“

Maidla sõnul väärib taunimist ka aspekt, et seadusemuudatus algatati kesksuvisel ajal. „Rahandusministeeriumi praktika, kus vahetult enne riigieelarve vastuvõtmist või riigikogu suvepuhkusel ajal on välja tuldud järskude, senist käitumispraktikat kas vähemal või olulisemal määral muutvate initsiatiividega, on leidnud korduvalt taunimist. Praegune seadusmuudatus liigitub samuti sellesse ritta,“ ütles ta. „Rahandusministeeriumi selgitus, et tegu on pelgalt tehnilist laadi täpsustustega, ei kõla usutavalt, sest senine praktika on näidanud täpselt vastupidist.“

Koalitsioonilepingut vaagivad sotsid kujundavad arvamust

Reformierakonna ja Isamaa ja Res Publica Liiduga koalitsioonis oleva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) pressiesindaja Silver Meikar ütles, et eelnõu on alles esimesel kooskõlastusringil ning nende ministrid ega fraktsioon ei ole seda teemat eraldi arutanud.

„Maksuametil peab olema piisavalt võimalusi maksupettuste avastamiseks,“ leidis pressiesindaja, „kuid täiendavate õiguste andmine peab olema proportsioonis taotletud eesmärkidega ja väga selgelt põhjendatud“.

Sotsiaaldemokraadid ei kujunda küsimuses seisukohta enne uut nädalat.