Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni andmetel on Kaldoja alates 2013. aastast annetanud Reformierakonnale kokku 30 000 ning Isamaa ja Res Publica Liidule (IRL) 15 000 eurot.

Rahaline toetus Reformierakonnale laekus 2014. aastal kahes osas, mõlemal korral 10 000 eurot. Aastal 2013 oli summadeks 5000 ja 5000 eurot.

IRL-ile on Kaldoja annetanud samuti nii 2014 kui 2013 aastal. Mõlemal korral kattus erakonna toetamise kuupäev Reformierakonnale annetuse tegemise ajaga: 2. septembril 2013 oli toetuseks 5000 eurot ning 26. juunil 2014 oli selleks 10 000 eurot.

Väino Kaldoja on olnud varasemalt TTÜ kuratooriumis. 15. septembril aastal 2011 nimetas toona haridus- ja teadusministri ametis olnud Jaak Aaviksoo ta kuratooriumi liikmeks. 2014. aasta detsembris lahkus Kaldoja, kuna tollase kuratooriumi volitused lõppesid.

Mure ülikooli maine pärast

Kuu aega tagasi tõi Kaldoja Eesti Päevalehe arvamusloos välja mitmeid tähelepanekuid TTÜ juhtimisprotseduuri ja kuratooriumi töö kohta.

"TTÜ on avalik-õigusliku ülikoolina oma otsustes kahtlemata iseseisev, kuid see ei saa toimida nii, et akadeemilise vabaduse sildi all õõnestatakse ülikooli mainet ja püütakse ehitada üles teistele ligipääsmatut paralleeluniversumit."

Ta tõi välja, et lisaks sellele, et ülikoolil on valitsuse kinnitatud 11-liikmeline kuratoorium, on demokraatia demokraatia suurima väljendusena antud seadusega 41-liikmelisele ülikooli nõukogule õigus panna kuratooriumi otsustele veto sellistes olulistes küsimustes nagu vastuvõetud põhikiri või valitud rektor.

"Kahju, et põhiküsimus – ülikoolile sobivaima rektori valimine – langes osa inimeste jaoks juba ammu tagaplaanile ja kergitas eesmärgiks oma ringkonna huvide kaitse," ütles Kaldoja päev enne TTÜ nõukogu istung, kus otsustati, kas kuratooriumi valitud rektor, akadeemik Jaak Aaviksoo sobib järgmised viis aastat ülikooli juhtima või tuleb rektorivalimist otsast alustada. Teatavasti andis nõukogu Jaak Aaviksoo kandidatuurile heakskiidu.

Parim kandidaat on Aaviksoo

Kaldoja tõi välja, et uue rektori suurim ülesanne on luua uus, ajale vastav ja arengut tagav struktuur, mille kinnitab kuratoorium. Kuratooriumi valikut, esitada TTÜ rektoriks Jaak Aaviksoo, kommenteeris Kaldoja järgmiselt: "Avalikud debatid ja esinemised on näidanud, et antud valikutest on kuratoorium teinud parima: akadeemik Aaviksoo kogemused ja tuntus on muljet avaldavad."

Kogu TTÜ rektori valimise protsessi kohta ütles Kaldoja, et üldsuse ette on jõudnud olukord, kus väga tõsistes küsimustes on kaduma läinud selge tulevikuvisioon, kus tihti on süsteem seestpoolt vaadates hoopis teistsugune kui väljastpoolt vaataja jaoks, kus põhiküsimus ei ole enam akadeemik Jaak Aaviksoo toetamises või mittetoetamises rektorikohale ning kus kahtluse alla on seatud juhtorganite autoriteet.

"Kõik see viib lõpptulemusena tehnikaülikooli maine süsteemse lammutamiseni," ütles ta.

Väino Kaldoja on Silberauto AS juhatuse esimees, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige, ta on Noore Teadlase Preemia rahastaja, Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liige, TTÜ Arengufondi ja Vilistlaskapitali juhatuse liige ja asutaja, Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni juhatuse esimees.

Haridus- ja teadusminister nimetas täna 11-liikmelisse TTÜ kuratooriumisse Ülo Jaaksoo, Väino Kaldoja, Gunnar Okki, Anneli Heinsoo ja Robert Kitti. Heinsoo ja Kitt olid kuratooriumi liikmed ka seni ning esitasid tagasiastumisavalduse, kuid Ligi otsuse järgi jäävad nad jätkuvalt ametisse.

TTÜ kuratoorium kogunes rektori kohusetäitja määramiseks 7. juulil, kuid selle punkti arutelu katkestati ja kuratooriumi liikmed Sandor Liive, Toomas Luman, Anneli Heinsoo ja Robert Kitt esitasid haridus- ja teadusministrile ühise tagasiastumisavalduse.