Ravimiameti inspektsiooniosakonna juhataja Liis Prii teatas Delfi päringule vastates, et ravimiamet edastas teabe riigi infosüsteemi ametile (RIA), kus asuti probleemiga tegelema.

Sellisel kujul ravimite reklaamimine, pakkumine ja veebi vahendusel müümine on Eestis keelatud. Veebi vahendusel võib Eestis ravimeid osta vaid vastava tegevusloaga apteegi veebilehelt.

Prii tõi esile rea põhjuseid, miks ravimiamet peab taolist ebaseaduslikku ravimimüüki väga ohtlikuks.

Ebaseaduslikult veebis müüdavate ravimite ostmisega kaasnevad mitmed ohud.

Ebaseaduslikul ravimimüügil internetis ning sellisel teel ravimite ostmisel minnakse mööda ravimite hankimise tavaahelast:
•arst (õige diagnoos, näidustus);
•retsept (täpne ravimi kogus ja manustamisviis konkreetsel juhtumil);
•apteek, sealhulgas seaduslik internetiapteek (kvaliteetsete ravimite nõuetekohane säilitamine, nõustamine).

Ebaseaduslikust „internetiapteegist“ tellija seab ohtu enda ning ohtlike nakkushaiguste korral ka teiste tervise ja halvimal juhul elu, sest ravimid ei pruugi olla kvaliteetsed ja ravi võib olla vale.

Ebaseadusliku ravimimüügi puhul on väga kõrge tõenäosus, et tegemist on võltsitud ravimiga, mille ohtlikkuse põhjuseid võib olla mitmeid, näiteks:

  • ravim on aegunud;
  • võib sisaldada toimivaid, kuid ohtlikke aineid, sageli ei ole kõiki aineid pakendile märgitud;
  • toimeaine võib puududa või olla erinev pakendile märgitust;
  • toimeaine sisaldus võib olla liiga madal või liiga kõrge;
  • koostisained ei ole puhtad ning nendega kaasnevad tundmatud või kahjulikud lisandid;
  • ravimiga on kaasas üksnes võõrkeelne või ebatäielik info;
  • ravimid ei ole toodetud legaalses tootmisettevõttes, st olla saastunud, kontrollimata ja ebakvaliteetsed.

Ravi niisuguste toodetega võib ebaõnnestuda, võivad tekkida ohtlikud kõrvaltoimed või ennustamatud koostoimed teiste kasutatavate ravimitega. Võltsitud antibiootikumid võivad tekitada mikroorganismide resistentseid tüvesid ning tagajärjeks võib olla ravile allumatute üliohtlike nakkuste levimine.

Toodud põhjustel peab ravimiamet ebaseadusliku ravimimüügi tõkestamist ja keelatud ravimireklaami lõpetamist väga oluliseks.