"Parlament võttis kuulda inimeste muret ja lükkas otsustavalt tagasi soovituse piirata õigust pildistada avalikku ruumi. See otsus on näiteks raporti peamisest sõnumist: volinik Oettingeri reformiettepanekud peavad arvestama erandite olulist ja mitmetahulist rolli - tagatud peab olema see, et autorid saavad luua, kasutajatel on juriidiline kindlus oma õiguste osas ning kõigil on ligipääs kultuurile ja teadmistele," ütles raporti autor Julia Reda Euroopa Roheliste fraktsioonist.

Vastu võetud resolutsioon ei ole mingit pidi seaduslikult siduv, küll aga annab olulised suunised arendatava autoriõiguste direktiivi jaoks.

Avalikes kohtades asuvaid teoseid kujutavate fotode, videosalvestiste või muude jäädvustuste kohta eelistasid saadikud kehtivat korda, ja lükkasid tagasi prantslaste esitatud ettepaneku lisada resolutsiooni klausel, mille kohaselt tuleks selliste fotode, videosalvestiste või muude jäädvustuste äriliseks kasutamiseks autoritelt eelnevalt luba küsida. Kehtivate ELi autorikaitse reeglite kohaselt on ELi liikmesriikidel võimalus otsustada, kas nad soovivad lisada nn panoraamivabaduse klausli oma andmekaitseseadustesse või mitte.