„Margus Lepik ja Neeme Suur on oma maakonnas end juba tõestanud mehed, kellel on varasem kogemus nii omavalitsuse kui ka maakonna juhtimises. Ka seni maavanemana tegutsenud Margus Lepik on Valgamaa omavalitsusjuhtidelt kiita saanud ja Neeme Suur aitab ekspertkomisjonis oma kogemustepagasile toetudes ka omavalitsusreformi ette valmistada,“ ütles riigihalduse minister Arto Aas. Ministri sõnul on maavanema puhul kõige olulisemad koostööoskus ning tegutsemine maakonna kui terviku huve silmas pidades.

Margus Lepik omandas kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis aparaadiehituse erialal. Ta on pikalt osalenud Valga linna juhtimises, olles olnud linnavolikogu liige aastatel 1996-1999 ja linnapea aastatel 1999-2007. Lepik on juhtinud Eesti Linnade Liitu. Ta kuulus riigikogu XI koosseisu kuni Valga maavanemaks saamiseni 2010. aastal. Lepiku ametiaeg maavanemana lõppes 30. juunil. Lepik on rahvusvahelise Valga-Valka komisjoni liige ning olnud projekti „Üks linn, kaks riiki“ üks eestvedajaid.

Neeme Suur on lõpetanud Eesti Maaülikooli loodusvarade kaitse ja kasutamise erialal. Tal on pikaaegne kogemus Risti valla juhtimisel, olles olnud vallavolikogu liige aastatel 1993-1996, vallavanem aastatel 1996-2002 ja vallavolikogu esimees aastatel 2002-2008. Aastatel 2003-2008 oli Neeme Suur SA Läänemaa Arenduskeskuse juhataja ja 2008. aastal nimetati ta Lääne maavanemaks. Suur oli maavanem kuni 2011. aastani, mil ta valiti riigikogu XII koosseisu.

Järgmise sammuna tutvustab riigihalduse minister maavanema kandidaate kohalikele omavalitsusliitudele. Seaduse kohaselt nimetab valitsus maavanema ametisse viieks aastaks. Maavanem esindab maakonnas riigi huve, hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest ning juhib maavalitsuse tööd.