Pentus-Rosimannus jäi vastutavaks selles, et Autorollo tütarfirma asutamisega 17. mail 2010 viidi OÜ-st Autorollo välja neli MAN veokit ja üheksa Krone haagist, millega tekitati äriühingule kahju. Selle eest mõistis kohus Keit Pentus-Rosimannuselt, tema abikaasalt Rain Rosimannuselt ja advokaat Siim Roodelt solidaarselt välja 163 818 eurot ja viivise 34 674 eurot.

Esimese astme kohus mõistis eelmisel aastal selles punktis süüdi nii Roode kui Rosimannuse, aga mitte Keit Pentus-Rosimannuse. Ringkonnakohus otsustas üleeile, et ka välisminister Keit Pentus-Rosimannus on vara väljakantimises osaline ja peab teistega solidaarselt kahju hüvitama.

Üleeilne kohtulahend annab ülevaate, miks pidas ringkonnakohus ka Pentus-Rosimannust vara kantimises vastutavaks.

Autorollo lugu

Rosimannuse, Pentus-Rosimannuse ja Roode kaebas kohtusse Autorollo võlad ära ostnud kütusefirma Port One omanikud. Majandusraskustesse jäänud Autorollo jäi Port One'ile kütuse eest võlgu, mistõttu Port One esitas pankrotiavalduse, et nii Autorollost oma võlg kätte saada.

Ringkonnakohus nõustus hageja hinnanguga, et perekond Rosimannused blokeerisid tegelikkuses maksejõuetu Autorollo pankroti, võtsid seejärel firma üle kontrolli ja kantisid firmast varad välja, jättes Autorollosse vaid võlad.

Kohtuasja aluseks oli äriseadustiku paragrahv, mis võimaldab kahju välja nõuda ka isikutelt, kes mõjutasid ettevõtte ametlikke juhte võtma vastu ettevõtte seisukohalt kahjulikke otsuseid. Autorollo juhtumis tähendas see siis firmast autode ja haagiste väljakantimist.

Rosimannused võtavad Autorollo üle

Ringkonnakohus nõustus võlausaldajate hinnanguga, et Rain Rosimannus ja Keit Pentus-Rosimannus mõjutasid Pentus-Rosimannuse isa Väino Pentust usaldama äriühinguga seotud toimingutes neid ja Siim Roodet. Roode mõtles seejärel välja kantimisplaani ja viis selle ka ellu. Pentus-Rosimannus ja Rosimannus ise kuhugi allkirjasid ei pannud ja ametlikult firma juhtimises ei osalenud.

Ringkonnakohtu hinnangul ei oma sisulist tähtsust, millisel määral osalesid Rosimannus ja tema abikaasa konkreetse plaani välja töötamisel, vaid siiski see, et nad ühiselt soovisid leida võimalust, kuidas "päästa" vara, jättes maha kohustused.

Nii on asjast aru saanud ka tunnistajana ütluseid andnud Väino Pentus ja samuti ka mitmed teised, näiteks Autorollo raamatupidaja Maris Metsis. Seega tekitasid Autorollo juhtorganitesse mittekuulunud Rosimannus ja Pentus-Rosimannus firma ametliku juhi Roode mõjutamise kaudu kahju. See oligi neilt tekitatud kahju väljanõudmise aluseks.

Ei mingit isa abistamist

Ringkonnakohus ei nõustunud maakohtu järeldusega, et Pentus-Rosimannus piirdus vaid oma isa Väino Pentusele informatsiooni vahendamisega. Pentus-Rosimannus on ka avalikkusele kogu aeg rääkinud, et tema roll Autorollo juhtumis piirnes sellega, et ta oli oma isa tütar ja vaid vahendas talle infot.

Tegemist ei olnud ringkonnakohtu hinnangul isa abistamisega, nagu Pentus-Rosimannus väitis, vaid info kogumisega, otsustamaks, kuidas edasi toimida. Nii tütarühingu asutamist kui ka esimese pankrotimenetluse blokeerimist ei otsustanud Väino Pentus, viimasest sündmusest ei olnud ta oma väidete kohaselt teadlik.

Kohtule esitatud tõendite kohaselt ei järginud kostjad Pentus-Rosimannus ja Rosimannus Väino Pentuse juhiseid. Asjas on üheselt tõendatud, et
mingeid juhiseid nad Väino Pentuselt ega teistelt juhatuse liikmetelt ei saanud.

Pangaülekanded riigikogust

Võlausaldajad väitsid, et Pentus-Rosimannuse osalust Autorollo juhtimises tõestab ka see, et Autorolloga seotud ülekandeid tehti 2010. aastal Pentus-Rosimannuse nimele registreeritud ning ka riigikogu IP-aadressidelt. Nende hinnangul tõestab see, et Autorollo oli Pentus-Rosimannuse kontrolli all.

Pentus-Rosimannus lükkas need väited tagasi. "Küsige Autorollo kohta inimestelt, kes seda juhtinud on. Võimalike ülekannete kohta saab selgitusi anda ilmselt isa ise, mina neid ülekandeid teinud ei ole," lausus ta Eesti Ekspressile.

Maakohus analüüsis pangaülekandeid ja leidis, et Rosimannust ja Pentus-Rosimannust ei saa pangaülekannete tegemises vastutavaks pidada, sest pangaülekanded tehti kas riigikogu istungite ajal või vahetult enne istungeid, kus Pentus-Rosimannus ja Rosimannus osalesid. Ringkonnakohus leidis aga, et tänapäevaseid infotehnoloogilisi võimalusi arvestades on eluliselt ebausutav, et ülekannete tegemiseks tuli haiglas viibiv Väino Pentus riigikogu ruumidesse.

Süüdistavad e-kirjad

Ringkonnakohus leidis samuti, et e-kirjad tõestavad, et ajavahemikul 20. aprill 2010 - 11. mai 2010 osalesid nii Pentus-Rosimannus, Rosimannus kui Roode Autorollo igapäevases juhtimises. Mingit tegutsemist Väino Pentuse juhtnööride kohaselt kirjavahetus aga ei tõesta.

Keit Pentus-Rosimannuse 20. aprilli 2010 e-kiri OÜ Autorollo raamatupidajale Maris Metsisele sisaldab küll viidet OÜ Autorollo asjadega ajutiselt tegelemisele, kuid raamatupidamisandmete nagu varad, võlad ja laenujäägid küsimine viitab siiski üheselt soovile viia eelkõige ennast kurssi äriühingu majandusliku olukorraga.

Kohtule ei esitatud tõendeid selle kohta, et neid andmeid oleks vajanud Väino Pentus või et need oleksid talle edastatud. 21. aprillil 2010 raamatupidajale saadetud e-kirjades teatas Keit Pentus-Rosimannus muuhulgas seda, et nad võtsid appi usaldusväärse juristi („Me oleme endale appi võtnud juristi, kes on usaldusväärne inimene ja kellel on täisvolitused teha kogu pilt endale (ja hiljem meile) selgeks. Kuna ta on võetud appi meie enda poolt, siis on oluline, et tal oleks tõesti 100% infost olemas.“).

Mõlemad kohtuastmed järeldasid sellest kirjast, et jurist ehk Siim Roode oli appi võetud ja pidi nõustama eelkõige Väino Pentust ja tema perekonna liikmeid. Nii Rain Rosimannuse kui Keit Pentus-Rosimannuse seost Autorollo juhtimisega tõestas kohtu hinnangul veel mitu e-kirja.

Maakohus mõistis kantimises süüdi Rosimannuse, aga mitte Pentus-Rosimannuse. Ringkonnakohus leidis, et Pentus-Rosimannuse osalemine Autorollo juhtimisel on tõendatud sisuliselt samade tõenditega, mis tõestasid  Rain Rosimannuse osalust. See, et Rosimannus täitis teatud toimingute puhul domineerivamat rolli, ei vabasta vastutusest tema abikaasat.

Tõendatud on see, et Rosimannus ja Pentus-Rosimannus teadsid, milline oli Autorollo varaline olukord, samuti see, et nende sooviks oli tekkinud olukord endale ja oma lähikondsetele kasulikul viisil lahendada. Et konkreetse skeemi, kuidas toimida, pakkus välja Siim Roode, ei vabasta perekond Rosimannuseid vastutusest.