Eelnõuga kehtestatakse alates 2016. aastast tervise taastamise toetuse ja sõidusoodustuse asemel represseeritu toetus, mille suurus on 192 eurot kalendriaastas ning mille taotlemiseks ei nõuta kuludokumentide esitamist. Represseeritu toetus määratakse isiku taotluse alusel. Represseeritud, kes on varem taotlenud tervise taastamise toetust või sõidusoodustust, ei pea uut taotlust esitama.

2016. aasta represseeritute toetuse eelarve on 2 016 000 eurot ehk muudatusega kaasnev täiendav kulu 2016. aastal on 52 800 eurot, mis kaetakse sotsiaalministeeriumi valitsemisala teiste arvestuslike kulude arvelt.

Eelnõu esitaja on sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.