„Pingeline rahvusvaheline olukord ja Venemaa jätkuvalt agressiivne käitumine nõuavad kõikidelt NATO liikmesriikidelt kollektiivse heidutusvõime tõstmist. Seepärast on eriti oluline liitlasvägede kohaloleku suurendamine Balti regioonis,“ ütles riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson. Ta lisas, et Eesti peab samaaegselt laiendama vastuvõtuvõimekust ning astuma koos teiste alliansi partneritega vajalikud sammud vägede kohaloleku suurendamiseks.

Mihkelsoni sõnul on NATO kaitseministrite tippkohtumisel võetud suund kiirreageerimisjõudude tugevdamisele ja otsuskiiruse tõstmisele eriti tähtis.

NATO planeeritud võimekuste ja tegutsemisvõime tõstmise kava elluviimise plaan vaadatakse läbi tuleva aasta NATO Varssavi tippkohtumisel. Nimetatud suund on seotud Walesi tippkohtumisel kinnitatud NATO valmiduse tegevuskava (Readiness Action Plan, RAP) elluviimisega. Kavandatavad plaanid sisaldavad väga kiire valmidusega sihtüksuse ja reas liikmesriikides asuvate staabielementide loomist, et ohu korral tegutseda operatiivselt, vahendab Riigikogu.