Suvel alustavad ajateenistust need kutsealused, kelle ametikoht väeosas eeldab 11-kuulist teenistust - need on autojuhid, erialaspetsialistid, allohvitserid ja reservrühmaülemad.

Lisaks ligi 1700 noormehele lisandub väeosadesse vabatahtlikuna ka kuni 10 neidu.

Enim kutsealuseid asub aega teenima Tagalapataljonis, Kuperjanovi pataljonis ja Viru pataljonis. Vabatahtlikuna ajateenistusse asuvad neiud suunduvad Kuperjanovi pataljoni, Pioneeripataljoni ja Õhutõrjepataljoni, teatab Kaitseressursside Amet.

Ajateenistuse kohustust kutsutakse täitma kolm korda aastas – jaanuaris, juulis ja oktoobris. Tänavune sügisene ajateenistusse kutsumine on 28. ja 29. septembril.

Kuperjaovi jalaväepataljoni saabus täna üle 230 ajateenija ja homme saabub lisa. Kokku asub pataljonis teenima ligi 400 eelkutse kutsealust.

"Oleme uute ajateenijate teenistusse asumiseks valmis ning olen kindel, et täna teenistust alustavates meestes ja naistes on piisavalt sisu, et järgneva üheteist kuu jooksul täita oma ülesandeid hästi, ning kevadel saame arvata reservi lahinguvõimelise üksuse," ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Hando Tõevere.