Kui suurem osa kõnealustest muudatustest on seotud hümni õpetamise ja riigilipu käsitlemise viisidega, siis on pingeid tekitanud punkt, mis kehtestab abielu liiduna mehe ja naise vahel, vahendab Läti rahvusringhääling LSM.

Inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch eksperdi Boriss Dittrichi hinnangul on Läti sellise sammuga läinud vastuollu Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga, mille kohaselt on igaühel õigus vabale eneseväljendusele. See hõlmab endas ka vabadust saada ja jagada informatsiooni ja ideid ilma võimude sekkumiseta. Sellele õigusele võib teha piiranguid ja muudatusi, muuseas ka moraali kaitseks, küll aga ainult juhul, kui need on demokraatliku ühiskonna alalhoidmiseks vajalikud. Vastavaid põhjendusi pole Läti valitsus Dittrichi sõnul välja toonud.

Uue seaduse järgi ei õpetataks lastele, et LGBT paaridel on võrreldes heteropaaridega samaväärne õigus kaitsele. Human Rights Watchi hinnangul sarnaneb seadus Venemaal diskrimineerimist ja vägivaldseid kokkupõrkeid tekitanud nii-nimetatud geipropaganda seadusega. Seadusmuudatuse ettepaneku esitas Seimile üldiselt venemeelsena tuntud Rahva Üksmeele Partei fraktsiooni liige Jūlija Stepaņenko.

Kuna paljud kodanikud ja vabaühendused olid esitanud riigipeale palveid seadus tagasi lükata, oli ta seaduse korduvalt Seimi tagasi saatnud. Laupäevast sammu tõlgendatakse kui nõusolekut seadusmuudatust toetavate rahvasaadikutega.